רשות הרישוי


נמצאו 10 פסקי דין של רשות הרישוי

1. חנן פשטצקי נגד רשות הרישוי | 02/04/2013
מספר תיק:
תובע: חנן פשטצקי | נתבע: רשות הרישוי

2. מכון רישוי " עד הלום" נגד רשות הרישוי | 31/07/2017
מספר תיק: עע"מ 3956/17
תובע: מכון רישוי " עד הלום" | נתבע: רשות הרישוי

3. מנחם צוובנר נגד רשות הרישוי | 13/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 2690/01
תובע: מנחם צוובנר | נתבע: רשות הרישוי

4. יורי ברסלב נגד רשות הרישוי | 15/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 10213/01
תובע: יורי ברסלב | נתבע: רשות הרישוי

5. ארגון מורי הנהיגה נגד רשות הרישוי | 02/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 6400/97
תובע: ארגון מורי הנהיגה | נתבע: רשות הרישוי

6. ארגון מורי הנהיגה נגד רשות הרישוי | 04/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 6400/97
תובע: ארגון מורי הנהיגה | נתבע: רשות הרישוי

7. יוסף רייפנברג נגד רשות הרישוי | 10/05/2017
מספר תיק: בג"ץ 5692/99
תובע: יוסף רייפנברג | נתבע: רשות הרישוי

8. אייל מכונים מסחר ושירותים בע"מ נגד רשות הרישוי | 08/06/2017
מספר תיק: עע"מ 3833/17
תובע: אייל מכונים מסחר ושירותים בע"מ | נתבע: רשות הרישוי

9. לילי פוזנר נגד רשות הרישוי | 20/04/2018
מספר תיק:
תובע: לילי פוזנר | נתבע: רשות הרישוי

10. בעת"מ נגד רשות הרישוי | 23/11/2018
מספר תיק: בעת"מ 27604-02
תובע: בעת"מ | נתבע: רשות הרישוי