רשות הדואר


נמצאו 36 פסקי דין של רשות הדואר

1. חטבי נגד רשות הדואר | 11/08/2009
מספר תיק: 001189/06
תובע: חטבי משה | נתבע: רשות הדואר

2. חטבי נגד רשות הדואר | 04/02/2010
מספר תיק: 001189/06 , סוג תיק עב , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: חטבי משה | נתבע: רשות הדואר

3. מינהל קהילתי לפיתוח בית חנינא נגד רשות הדואר | 25/04/2010
מספר תיק: 4674/05
תובע: | נתבע: רשות הדואר

4. משה חטבי נגד רשות הדואר | 22/11/2011
מספר תיק: 1189-06
תובע: משה חטבי | נתבע: רשות הדואר

5. מורנו סרדס נגד רשות הדואר | 24/05/2012
מספר תיק: ת"ק 17567-06-11
תובע: מורנו סרדס | נתבע: רשות הדואר

6. אלי רון נגד רשות הדואר | 05/03/2013
מספר תיק:
תובע: אלי רון | נתבע: רשות הדואר

7. רשות הדואר נגד בהרי ושות' קבלני בנין (1982) בע"מ | 13/03/2013
מספר תיק:
תובע: רשות הדואר | נתבע: בהרי ושות' קבלני בנין )1982( בע"מ

8. אלי רון נגד רשות הדואר | 25/03/2013
מספר תיק:
תובע: אלי רון | נתבע: רשות הדואר

9. רשות הדואר נגד מדינת ישראל - משרד התחבורה | 13/05/2013
מספר תיק:
תובע: רשות הדואר | נתבע: מדינת ישראל - משרד התחבורה

10. רשות הדואר נגד מדינת ישראל-משרד התקשורת | 14/05/2013
מספר תיק:
תובע: רשות הדואר | נתבע: מדינת ישראל-משרד התקשורת

11. רשות הדואר נגד מדינת ישראל - משרד התחבורה | 22/05/2013
מספר תיק:
תובע: רשות הדואר | נתבע: מדינת ישראל - משרד התחבורה

12. יעקב אליאס נגד רשות הדואר | 06/06/2013
מספר תיק:
תובע: יעקב אליאס | נתבע: רשות הדואר

13. פנחס דיין נגד רשות הדואר | 03/07/2013
מספר תיק:
תובע: פנחס דיין | נתבע: רשות הדואר

14. אלי רון נגד רשות הדואר | 18/08/2013
מספר תיק:
תובע: אלי רון | נתבע: רשות הדואר

15. אלי רון נגד רשות הדואר | 21/08/2013
מספר תיק:
תובע: אלי רון | נתבע: רשות הדואר

16. אלי רון נגד רשות הדואר | 29/08/2013
מספר תיק:
תובע: אלי רון | נתבע: רשות הדואר

17. דוד הדרי נגד רשות הדואר | 02/09/2013
מספר תיק:
תובע: דוד הדרי | נתבע: רשות הדואר

18. יעקב אליאס נגד רשות הדואר | 12/09/2013
מספר תיק:
תובע: יעקב אליאס | נתבע: רשות הדואר

19. אלי רון נגד רשות הדואר | 27/04/2014
מספר תיק: ע"א 3363/13
תובע: אלי רון | נתבע: רשות הדואר

20. אלי רון נגד רשות הדואר | 01/10/2013
מספר תיק: ע"א 3363/13
תובע: אלי רון | נתבע: רשות הדואר

21. אלי רון נגד רשות הדואר | 05/10/2013
מספר תיק: ע"א 3363/13
תובע: אלי רון | נתבע: רשות הדואר

22. אלי רון נגד רשות הדואר | 26/10/2013
מספר תיק: ע"א 3363/13
תובע: אלי רון | נתבע: רשות הדואר

23. רשות הדואר נגד מנהלת הארנונה בעיריית נס ציונה | 30/11/2013
מספר תיק: עע"ם 10816/03
תובע: רשות הדואר | נתבע: מנהלת הארנונה בעיריית נס ציונה

24. יואב אגשם נגד רשות הדואר | 02/12/2013
מספר תיק: רע"א 1808/03
תובע: יואב אגשם | נתבע: רשות הדואר

25. אלי רון נגד רשות הדואר | 04/12/2013
מספר תיק: ע"א 3363/13
תובע: אלי רון | נתבע: רשות הדואר

26. רובוטקסט קריאה אופטית בע"מ נגד רשות הדואר | 23/01/2014
מספר תיק: ע"א 5091/02
תובע: רובוטקסט קריאה אופטית בע"מ | נתבע: רשות הדואר

27. יואב אגשם נגד רשות הדואר | 09/02/2014
מספר תיק: רע"א 1808/03
תובע: יואב אגשם | נתבע: רשות הדואר

28. רובטקסט קריאה אופטית בע"מ נגד רשות הדואר | 04/04/2014
מספר תיק: ע"א 5091/02
תובע: רובטקסט קריאה אופטית בע"מ | נתבע: רשות הדואר

29. חיים מאיר נגד רשות הדואר | 18/05/2014
מספר תיק: ע"א 1439/90346
תובע: חיים מאיר | נתבע: רשות הדואר

30. יוני זינגר נגד רשות הדואר | 09/10/2014
מספר תיק: רע"א 5935/00
תובע: יוני זינגר | נתבע: רשות הדואר

31. ווזאנה יעל נגד רשות הדואר | 10/11/2017
מספר תיק: ע"א 2374/97
תובע: ווזאנה יעל | נתבע: רשות הדואר

32. ציפורי נגד רשות הדואר | 11/04/2018
מספר תיק: ע"א 6066/96
תובע: ציפורי | נתבע: רשות הדואר

33. דיאנה ברייטר נגד רשות הדואר | 29/04/2018
מספר תיק:
תובע: דיאנה ברייטר | נתבע: רשות הדואר

34. ע"י ב"כ עו"ד י' פלו ינסקי נגד רשות הדואר | 06/06/2019
מספר תיק:
תובע: ע"י ב"כ עו"ד י' פלו ינסקי | נתבע: רשות הדואר

35. ע"י ב"כ עו"ד י' פלוינסקי נגד רשות הדואר | 06/06/2019
מספר תיק:
תובע: ע"י ב"כ עו"ד י' פלוינסקי | נתבע: רשות הדואר

36. יזדי רויטל נגד רשות הדואר | 07/02/2020
מספר תיק: ה"פ 197/97
תובע: יזדי רויטל | נתבע: רשות הדואר