רחל חנינה


נמצאו 1 פסקי דין של רחל חנינה

1. חנינה רחל נגד שר הפנים | 23/12/2009
מספר תיק: 001962/09 , סוג תיק עתמ , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בימ\"ש לעניינים מינהליים י-ם
תובע: רחל חנינה | נתבע: שר הפנים