ראש ממשלת ישראל


נמצאו 100 פסקי דין של ראש ממשלת ישראל

1. עמותת "כן לזקן - לקידום זכויות הזקנים" נגד ראש ממשלת ישראל | 02/05/2010
מספר תיק: 6926/08
תובע: עמותת "כן לזקן - לקידום זכויות הזקנים" | נתבע: ראש ממשלת ישראל

2. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 16/04/2009
מספר תיק: 3758/05
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

3. ד"ר שרית עוקד נגד ראש ממשלת ישראל | 23/04/2009
מספר תיק: 2606/09
תובע: ד"ר שרית עוקד | נתבע: ראש ממשלת ישראל

4. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 26/04/2009
מספר תיק: 8915/05
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

5. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 05/12/2011
מספר תיק: 6864/11
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

6. התנועה למען איכות השלטון נגד ראש ממשלת ישראל | 04/01/2012
מספר תיק: 7402/11
תובע: התנועה למען איכות השלטון | נתבע: ראש ממשלת ישראל

7. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 02/02/2012
מספר תיק: 1907/05
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

8. רגבים נגד ראש ממשלת ישראל | 06/06/2012
מספר תיק: עע"ם 3180/12
תובע: רגבים | נתבע: ראש ממשלת ישראל

9. המועצה המוסלמית ביפו נגד ראש ממשלת ישראל | 07/06/2012
מספר תיק: בג"ץ 7872/10
תובע: המועצה המוסלמית ביפו | נתבע: ראש ממשלת ישראל

10. מראד ראשד סלים נגד ראש ממשלת ישראל | 31/07/2012
מספר תיק: בג"ץ 5842/12
תובע: מראד ראשד סלים | נתבע: ראש ממשלת ישראל

11. עיריית אשקלון נגד ראש ממשלת ישראל | 10/05/2010
מספר תיק: בג"ץ 1040/10
תובע: עיריית אשקלון | נתבע: ראש ממשלת ישראל

12. המועצה המקומית ע'גר נגד ראש ממשלת ישראל | 17/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 3149/03
תובע: המועצה המקומית ע'גר | נתבע: ראש ממשלת ישראל

13. אשתיוי מסעד ו-110 אח' נגד ראש ממשלת ישראל | 17/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 6549/12
תובע: אשתיוי מסעד ו-110 אח' | נתבע: ראש ממשלת ישראל

14. רחמים לוי נגד ראש ממשלת ישראל | 11/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 501/07
תובע: רחמים לוי | נתבע: ראש ממשלת ישראל

15. הרב עובדיה יעבץ נגד ראש ממשלת ישראל | 29/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 1805/05
תובע: הרב עובדיה יעבץ | נתבע: ראש ממשלת ישראל

16. אשתיוי מסעד ו-110 אח' נגד ראש ממשלת ישראל | 04/11/2012
מספר תיק:
תובע: אשתיוי מסעד ו-110 אח' | נתבע: ראש ממשלת ישראל

17. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 14/12/2012
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

18. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 14/12/2012
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

19. אברהם לנדשטיין -עו"ד נגד ראש ממשלת ישראל | 16/12/2012
מספר תיק:
תובע: אברהם לנדשטיין -עו"ד | נתבע: ראש ממשלת ישראל

20. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 24/12/2012
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

21. עו"ד סמיר זידאן נגד ראש ממשלת ישראל | 09/01/2013
מספר תיק:
תובע: עו"ד סמיר זידאן | נתבע: ראש ממשלת ישראל

22. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 15/01/2013
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

23. רגבים נגד ראש ממשלת ישראל | 16/01/2013
מספר תיק:
תובע: רגבים | נתבע: ראש ממשלת ישראל

24. שורת הדין נגד ראש ממשלת ישראל | 25/01/2013
מספר תיק:
תובע: שורת הדין | נתבע: ראש ממשלת ישראל

25. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 04/02/2013
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

26. יהודה פינקל נגד ראש ממשלת ישראל | 05/03/2013
מספר תיק:
תובע: יהודה פינקל | נתבע: ראש ממשלת ישראל

27. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 06/03/2013
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

28. רגבים נגד ראש ממשלת ישראל | 12/03/2013
מספר תיק:
תובע: רגבים | נתבע: ראש ממשלת ישראל

29. חכ פאינה קירשנבאום נגד ראש ממשלת ישראל | 13/03/2013
מספר תיק:
תובע: חכ פאינה קירשנבאום | נתבע: ראש ממשלת ישראל

30. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 22/04/2013
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

31. אברמוביץ הדי נגד ראש ממשלת ישראל | 22/05/2013
מספר תיק:
תובע: אברמוביץ הדי ואח' | נתבע: ראש ממשלת ישראל

32. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 22/05/2013
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

33. עמותת "בצדק" נגד ראש ממשלת ישראל | 23/05/2013
מספר תיק:
תובע: עמותת "בצדק" | נתבע: ראש ממשלת ישראל

34. המועצה המקומית ע'גר נגד ראש ממשלת ישראל | 25/05/2013
מספר תיק:
תובע: המועצה המקומית ע'גר | נתבע: ראש ממשלת ישראל

35. הרב ישי בר חן נגד ראש ממשלת ישראל | 03/06/2013
מספר תיק:
תובע: הרב ישי בר חן | נתבע: ראש ממשלת ישראל

36. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 07/06/2013
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

37. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 17/06/2013
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

38. הרב ישי בר חן נגד ראש ממשלת ישראל | 24/06/2013
מספר תיק:
תובע: הרב ישי בר חן | נתבע: ראש ממשלת ישראל

39. הרב ישי בר חן נגד ראש ממשלת ישראל | 28/06/2013
מספר תיק:
תובע: הרב ישי בר חן | נתבע: ראש ממשלת ישראל

40. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 29/06/2013
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

41. עדיאל גרוסמרק נגד ראש ממשלת ישראל | 03/07/2013
מספר תיק:
תובע: עדיאל גרוסמרק | נתבע: ראש ממשלת ישראל

42. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 11/07/2013
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

43. אידה נודל נגד ראש ממשלת ישראל | 02/08/2013
מספר תיק:
תובע: אידה נודל | נתבע: ראש ממשלת ישראל

44. אנאסי עודת אללה נגד ראש ממשלת ישראל | 01/09/2013
מספר תיק:
תובע: אנאסי עודת אללה | נתבע: ראש ממשלת ישראל

45. עותמן מוסלח נגד ראש ממשלת ישראל | 03/09/2013
מספר תיק:
תובע: עותמן מוסלח | נתבע: ראש ממשלת ישראל

46. אשתיוי מסעד ו-110 אח' נגד ראש ממשלת ישראל | 04/09/2013
מספר תיק:
תובע: אשתיוי מסעד ו-110 אח' | נתבע: ראש ממשלת ישראל

47. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 05/09/2013
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

48. פלוני נגד ראש ממשלת ישראל | 14/09/2013
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ראש ממשלת ישראל

49. עמותת "בצדק" נגד ראש ממשלת ישראל | 20/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 7658/00
תובע: עמותת "בצדק" | נתבע: ראש ממשלת ישראל

50. עיריית צפת נגד ראש ממשלת ישראל | 22/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 8840/04
תובע: עיריית צפת | נתבע: ראש ממשלת ישראל

51. "אמנה" תנועת ההתיישבות של גוש אמונים אגודה שיתופית נגד ראש ממשלת ישראל | 05/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 5853/04
תובע: "אמנה" תנועת ההתיישבות של גוש אמונים אגודה שיתופית | נתבע: ראש ממשלת ישראל

52. זהראן יונס מחמד מראעבה נגד ראש ממשלת ישראל | 07/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 7957/04
תובע: זהראן יונס מחמד מראעבה | נתבע: ראש ממשלת ישראל

53. אברמוביץ הדי נגד ראש ממשלת ישראל | 26/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 4289/00
תובע: אברמוביץ הדי | נתבע: ראש ממשלת ישראל

54. "אמנה" תנועת ההתיישבות של גוש אמונים אגודה שיתופית נגד ראש ממשלת ישראל | 28/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 5853/04
תובע: "אמנה" תנועת ההתיישבות של גוש אמונים אגודה שיתופית | נתבע: ראש ממשלת ישראל

55. "אמנה" תנועת ההתיישבות של גוש אמונים נגד ראש ממשלת ישראל | 30/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 5853/04
תובע: "אמנה" תנועת ההתיישבות של גוש אמונים | נתבע: ראש ממשלת ישראל

56. רגבים נגד ראש ממשלת ישראל | 30/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 2031/13
תובע: רגבים | נתבע: ראש ממשלת ישראל

57. רגבים נגד ראש ממשלת ישראל | 12/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 2031/13
תובע: רגבים | נתבע: ראש ממשלת ישראל

58. ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נגד ראש ממשלת ישראל | 25/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 11163/03
תובע: ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל | נתבע: ראש ממשלת ישראל

59. אברמוביץ הדי נגד ראש ממשלת ישראל | 26/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 4289/00
תובע: אברמוביץ הדי | נתבע: ראש ממשלת ישראל

60. עמותת "בצדק" נגד ראש ממשלת ישראל | 02/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 7658/00
תובע: עמותת "בצדק" | נתבע: ראש ממשלת ישראל

61. ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נגד ראש ממשלת ישראל | 09/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 11163/03
תובע: ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל | נתבע: ראש ממשלת ישראל

62. רגבים נגד ראש ממשלת ישראל | 09/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 2031/13
תובע: רגבים | נתבע: ראש ממשלת ישראל

63. רגבים נגד ראש ממשלת ישראל | 14/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 2031/13
תובע: רגבים | נתבע: ראש ממשלת ישראל

64. ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נגד ראש ממשלת ישראל | 15/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 2773/98
תובע: ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל | נתבע: ראש ממשלת ישראל

65. רגבים נגד ראש ממשלת ישראל | 08/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 2031/13
תובע: רגבים | נתבע: ראש ממשלת ישראל

66. מועצה מקומית יסוד המעלה נגד ראש ממשלת ישראל | 12/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 4948/02
תובע: מועצה מקומית יסוד המעלה | נתבע: ראש ממשלת ישראל

67. ח"כ דני יתום נגד ראש ממשלת ישראל | 03/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 3977/03
תובע: ח"כ דני יתום | נתבע: ראש ממשלת ישראל

68. רגבים נגד ראש ממשלת ישראל | 05/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 2031/13
תובע: רגבים | נתבע: ראש ממשלת ישראל

69. רגבים נגד ראש ממשלת ישראל | 05/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 2031/13
תובע: רגבים | נתבע: ראש ממשלת ישראל

70. עדאלה-המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נגד ראש ממשלת ישראל | 09/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 10026/01
תובע: עדאלה-המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל | נתבע: ראש ממשלת ישראל

71. מועצה מקומית יסוד המעלה נגד ראש ממשלת ישראל | 17/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 4948/02
תובע: מועצה מקומית יסוד המעלה | נתבע: ראש ממשלת ישראל

72. אדם טבע ודין נגד ראש ממשלת ישראל | 25/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 4128/02
תובע: אדם טבע ודין | נתבע: ראש ממשלת ישראל

73. המועצה האזורית רמת נגב נגד ראש ממשלת ישראל | 28/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 4625/01
תובע: המועצה האזורית רמת נגב | נתבע: ראש ממשלת ישראל

74. LAW - אגודה להגנת איכות הסביבה וזכויות נגד ראש ממשלת ישראל | 13/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 769/02
תובע: LAW - אגודה להגנת איכות הסביבה וזכויות | נתבע: ראש ממשלת ישראל

75. התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד ראש ממשלת ישראל | 13/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 3095/15
תובע: התנועה למען איכות השלטון בישראל | נתבע: ראש ממשלת ישראל

76. התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד ראש ממשלת ישראל | 13/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 3059/15
תובע: התנועה למען איכות השלטון בישראל | נתבע: ראש ממשלת ישראל

77. אשר דב אורנשטיין נגד ראש ממשלת ישראל | 16/04/2014
מספר תיק: עע"מ 3142/15
תובע: אשר דב אורנשטיין | נתבע: ראש ממשלת ישראל

78. עמותת הרצליה למען תושביה נגד ראש ממשלת ישראל | 24/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 3782/15
תובע: עמותת הרצליה למען תושביה | נתבע: ראש ממשלת ישראל

79. LAW - אגודה להגנת איכות הסביבה וזכויות נגד ראש ממשלת ישראל | 27/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 769/02
תובע: LAW - אגודה להגנת איכות הסביבה וזכויות | נתבע: ראש ממשלת ישראל

80. עמותת הרצליה למען תושביה נגד ראש ממשלת ישראל | 30/04/2014
מספר תיק: בשג"ץ 4320/15
תובע: עמותת הרצליה למען תושביה | נתבע: ראש ממשלת ישראל

81. חיים חדד וחקלאים נוספים נגד ראש ממשלת ישראל | 06/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 5951/02
תובע: חיים חדד וחקלאים נוספים | נתבע: ראש ממשלת ישראל

82. שיתופית נגד ראש ממשלת ישראל | 07/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 5013/02
תובע: שיתופית | נתבע: ראש ממשלת ישראל

83. חיים חדד וחקלאים נוספים נגד ראש ממשלת ישראל | 07/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 5951/02
תובע: חיים חדד וחקלאים נוספים | נתבע: ראש ממשלת ישראל

84. שיתופית נגד ראש ממשלת ישראל | 07/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 5013/02
תובע: שיתופית | נתבע: ראש ממשלת ישראל

85. מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד נגד ראש ממשלת ישראל | 09/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 3132/15
תובע: מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד | נתבע: ראש ממשלת ישראל

86. עמותת הרצליה למען תושביה נגד ראש ממשלת ישראל | 09/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 3782/15
תובע: עמותת הרצליה למען תושביה | נתבע: ראש ממשלת ישראל

87. מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד נגד ראש ממשלת ישראל | 11/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 3132/15
תובע: מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד | נתבע: ראש ממשלת ישראל

88. אגודה שיתופית נגד ראש ממשלת ישראל | 12/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 5013/02
תובע: אגודה שיתופית | נתבע: ראש ממשלת ישראל

89. אגודה שיתופית נגד ראש ממשלת ישראל | 12/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 5013/02
תובע: אגודה שיתופית | נתבע: ראש ממשלת ישראל

90. התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד ראש ממשלת ישראל | 21/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 3095/15
תובע: התנועה למען איכות השלטון בישראל | נתבע: ראש ממשלת ישראל

91. LAW - אגודה להגנת איכות הסביבה וזכויות נגד ראש ממשלת ישראל | 24/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 769/02
תובע: LAW - אגודה להגנת איכות הסביבה וזכויות | נתבע: ראש ממשלת ישראל

92. LAW - אגודה להגנת איכות הסביבה נגד ראש ממשלת ישראל | 01/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 769/02
תובע: LAW - אגודה להגנת איכות הסביבה | נתבע: ראש ממשלת ישראל

93. התנועה למען איכות השלטון הישראל נגד ראש ממשלת ישראל | 01/06/2014
מספר תיק: דנג"ץ 5806/15
תובע: התנועה למען איכות השלטון הישראל | נתבע: ראש ממשלת ישראל

94. דב סובול נגד ראש ממשלת ישראל | 05/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 6407/15
תובע: דב סובול | נתבע: ראש ממשלת ישראל

95. הרב יוסף טולידאנו נגד ראש ממשלת ישראל | 06/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 6496/15
תובע: הרב יוסף טולידאנו | נתבע: ראש ממשלת ישראל

96. מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד נגד ראש ממשלת ישראל | 08/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 3132/15
תובע: מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד | נתבע: ראש ממשלת ישראל

97. חסני דאר מוסא נגד ראש ממשלת ישראל | 13/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 6704/00
תובע: חסני דאר מוסא | נתבע: ראש ממשלת ישראל

98. התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד ראש ממשלת ישראל | 14/06/2014
מספר תיק: דנג"ץ 5806/15
תובע: התנועה למען איכות השלטון בישראל | נתבע: ראש ממשלת ישראל

99. המועצה האזורית רמת נגב נגד ראש ממשלת ישראל | 14/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 4625/01
תובע: המועצה האזורית רמת נגב | נתבע: ראש ממשלת ישראל

100. רן כהן נגד ראש ממשלת ישראל | 14/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 7841/01
תובע: רן כהן | נתבע: ראש ממשלת ישראל