ראובן בסון


נמצאו 8 פסקי דין של ראובן בסון

1. ראובן בסון נגד שירות בתי הסוהר | 04/12/2012
מספר תיק:
תובע: ראובן בסון | נתבע: שירות בתי הסוהר

2. ראובן בסון נגד שירות בתי הסוהר | 15/04/2013
מספר תיק:
תובע: ראובן בסון | נתבע: שירות בתי הסוהר

3. ראובן בסון נגד שירות בתי הסוהר | 15/05/2014
מספר תיק:
תובע: ראובן בסון | נתבע: שירות בתי הסוהר

4. ראובן בסון נגד שירות בתי הסוהר | 08/08/2014
מספר תיק:
תובע: ראובן בסון | נתבע: שירות בתי הסוהר

5. ראובן בסון נגד שירות בתי הסוהר | 28/08/2014
מספר תיק: בעת"א 61638-12
תובע: ראובן בסון | נתבע: שירות בתי הסוהר

6. ראובן בסון נגד שירות בתי הסוהר | 22/12/2016
מספר תיק: רע"ב 1167/16
תובע: ראובן בסון | נתבע: שירות בתי הסוהר

7. ראובן בסון נגד שירות בתי-הסוהר | 01/03/2017
מספר תיק: רע"ב 8904/99
תובע: ראובן בסון | נתבע: שירות בתי-הסוהר

8. ראובן בסון נגד מדינת ישראל | 22/09/2017
מספר תיק: רע"ב 7257/98
תובע: ראובן בסון | נתבע: מדינת ישראל