קרינאוי סלים


נמצאו 1 פסקי דין של קרינאוי סלים

1. קרינאוי סלים נגדביטוח לאומי | 21/07/2009
מספר תיק: 001459/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: קרינאוי סלים | נתבע: המוסד לביטוח לאומי