קיבוץ סופה


נמצאו 3 פסקי דין של קיבוץ סופה

1. קיבוץ סופה נגד הרשות הממשלתית למים ולביוב | 01/01/2013
מספר תיק:
תובע: קיבוץ סופה | נתבע: הרשות הממשלתית למים ולביוב

2. קיבוץ סופה נגד הרשות הממשלתית למים ולביוב | 30/01/2013
מספר תיק:
תובע: קיבוץ סופה | נתבע: הרשות הממשלתית למים ולביוב

3. קיבוץ סופה נגד הרשות הממשלתית למים ולביוב | 24/05/2013
מספר תיק:
תובע: קיבוץ סופה | נתבע: הרשות הממשלתית למים ולביוב