פרקליטות מחוז הדרום-אזרחי


נמצאו 16 פסקי דין של פרקליטות מחוז הדרום-אזרחי

1. גפן גרינר באמצעות נגד שרותי ברי | 27/10/2009
מספר תיק: 002368/08 , סוג תיק עב , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: | נתבע: משרד הבריאות

2. כפיר בטחון ומיגון נגד מדינת ישר | 02/11/2009
מספר תיק: 001489/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: כפיר בטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ | נתבע: משרד הבריאות

3. סלמאן מסלם סאלם ואח' נגד מדינת ישראל | 08/11/2009
מספר תיק: 001113/07 , סוג תיק א , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט מחוזי באר שבע
תובע: יורשי המנוח סלמאן מסלם סאלם אלאעסם | נתבע: משרד הבריאות

4. נגד מדינת ישראל SAENKHAM | 04/01/2010
מספר תיק: 001583/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: | נתבע: משרד הבריאות

5. בוסקילה דניאל נגד פקיד שומה ב"ש | 04/01/2010
מספר תיק: 000512/06 , סוג תיק עמה , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט מחוזי באר שבע
תובע: | נתבע: משרד הבריאות

6. בוסקילה דניאל נגד פקיד שומה ב"ש | 04/01/2010
מספר תיק: 000512/06 , סוג תיק עמה , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט מחוזי באר שבע
תובע: | נתבע: משרד הבריאות

7. בוסקילה דניאל נגד פקיד שומה ב"ש | 04/01/2010
מספר תיק: 000512/06 , סוג תיק עמה , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט מחוזי באר שבע
תובע: | נתבע: משרד הבריאות

8. בוסקילה דניאל נגד פקיד שומה ב"ש | 04/01/2010
מספר תיק: 000512/06 , סוג תיק עמה , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט מחוזי באר שבע
תובע: | נתבע: משרד הבריאות

9. נחמיאס מיכאל נגד פקיד שומה | 04/01/2010
מספר תיק: 000516/06 , סוג תיק עמה , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט מחוזי באר שבע
תובע: | נתבע: משרד הבריאות

10. נחמיאס מיכאל נגד פקיד שומה | 04/01/2010
מספר תיק: 000516/06 , סוג תיק עמה , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט מחוזי באר שבע
תובע: | נתבע: משרד הבריאות

11. נחמיאס מיכאל נגד פקיד שומה | 04/01/2010
מספר תיק: 000516/06 , סוג תיק עמה , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט מחוזי באר שבע
תובע: | נתבע: משרד הבריאות

12. נחמיאס מיכאל נגד פקיד שומה | 04/01/2010
מספר תיק: 000516/06 , סוג תיק עמה , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט מחוזי באר שבע
תובע: | נתבע: משרד הבריאות

13. נחמיאס מיכאל נגד פקיד שומה | 04/01/2010
מספר תיק: 000516/06 , סוג תיק עמה , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט מחוזי באר שבע
תובע: | נתבע: משרד הבריאות

14. נחמיאס מיכאל נגד פקיד שומה | 04/01/2010
מספר תיק: 000516/06 , סוג תיק עמה , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט מחוזי באר שבע
תובע: | נתבע: משרד הבריאות

15. מיכאלי נגד פקיד שומה אשקלון | 04/01/2010
מספר תיק: 000537/05 , סוג תיק עמה , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט מחוזי באר שבע
תובע: מיכאלי מרדכי | נתבע: משרד הבריאות

16. יחזקאל שלום נגד מדינת ישראל-משר | 05/01/2010
מספר תיק: 003404/08 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: יחזקאל שלום | נתבע: משרד הבריאות