פייסל מוסא


נמצאו 12 פסקי דין של פייסל מוסא

1. עווידה עביר - ביטוח לאומי | 19/07/2009
מספר תיק: 011002/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: עווידה עביר | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

2. שלודי נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 22/07/2009
מספר תיק: 011452/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: שלודי פאטמה | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

3. בדר גאלב נגד בטוח לאומי-סניף | 12/10/2009
מספר תיק: 011950/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: בדר גאלב | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

4. קמל עבד אל קאדר נגד ביטוח לאומי סניף ירושלים | 13/10/2009
מספר תיק: 010978/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: קמל עבד אל קאדר | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

5. דויאת נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 21/10/2009
מספר תיק: 011268/07 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: דויאת מנאל | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

6. אבו עון ראיסה נגד המוסד לביטוח לאומי | 27/10/2009
מספר תיק: 011546/06 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: אבו עון ראיסה | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

7. סמיר אבו רידה נגד פוליש השירות | 02/11/2009
מספר תיק: 001636/07 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: סמיר אבו רידה עזת מנסור | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

8. עודה נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 23/11/2009
מספר תיק: 010159/07 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: אמנה עודה | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

9. באסמה עוואד נגד ביטוח לאומי סניף ירושלים | 14/12/2009
מספר תיק: 010422/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: באסמה עוואד | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

10. גועבה ראמי נגד המוסד לביטוח לאומי | 07/01/2010
מספר תיק: 010799/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: גועבה ראמי | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

11. אלזחאיקה סמאהר נגד המל"ל | 08/02/2010
מספר תיק: 011717/06 , סוג תיק בל , בית משפט: צו , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: אלזחאיקה סמאהר | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

12. מוסא נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 16/02/2010
מספר תיק: 011929/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מוסא מוראד | נתבע: המוסד לביטוח לאומי