פחימה יעקב


נמצאו 6 פסקי דין של פחימה יעקב

1. פחימה יעקב נגד השר לענייני דתות | 26/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 3772/99
תובע: פחימה יעקב | נתבע: השר לענייני דתות

2. פחימה יעקב נגד השר לעינייני דתות | 11/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 3772/99
תובע: פחימה יעקב | נתבע: השר לעינייני דתות

3. פחימה יעקב נגד השר לעינייני דתות | 13/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 3772/99
תובע: פחימה יעקב | נתבע: השר לעינייני דתות

4. פחימה יעקב נגד ראש עיריית קרית-גת | 16/12/2018
מספר תיק: בג"ץ 3661/96
תובע: פחימה יעקב | נתבע: ראש עיריית קרית-גת

5. פחימה יעקב נגד ראש עירית קרית גת | 20/01/2020
מספר תיק:
תובע: פחימה יעקב | נתבע: ראש עירית קרית גת

6. פחימה יעקב נגד ראש עירית קרית גת-מר אלברט ארז | 26/02/2020
מספר תיק:
תובע: פחימה יעקב | נתבע: ראש עירית קרית גת-מר אלברט ארז