עמירם הוכברג


נמצאו 4 פסקי דין של עמירם הוכברג

1. עמירם הוכברג נגד שירות בתי הסוהר | 10/09/2012
מספר תיק: רע"ב 433/07
תובע: עמירם הוכברג | נתבע: שירות בתי הסוהר

2. עמירם הוכברג נגד שירות בתי הסוהר | 07/09/2014
מספר תיק: בע"פ 1688/99
תובע: עמירם הוכברג | נתבע: שירות בתי הסוהר

3. עמירם הוכברג נגד שרות בתי הסוהר | 18/11/2016
מספר תיק:
תובע: עמירם הוכברג | נתבע: שרות בתי הסוהר

4. מדינת ישראל נגד עמירם הוכברג | 29/10/2017
מספר תיק: בש"פ 7946/98
תובע: מדינת ישראל | נתבע: עמירם הוכברג