עמותת שיח חדש


נמצאו 20 פסקי דין של עמותת שיח חדש

1. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 07/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

2. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 07/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

3. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 07/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

4. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 07/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

5. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 09/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

6. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 09/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

7. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 12/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

8. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 13/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

9. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 14/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

10. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 14/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

11. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 23/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

12. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 03/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

13. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 28/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

14. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 17/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

15. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 27/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

16. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 29/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

17. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 30/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

18. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 03/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

19. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 03/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

20. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 07/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות