עמותת שומרי תורה


נמצאו 2 פסקי דין של עמותת שומרי תורה

1. עמותת שומרי תורה נגד עמותת בית הכנסת "אוהל יעקב" | 01/01/2012
מספר תיק: 708-08
תובע: עמותת שומרי תורה | נתבע: עמותת בית הכנסת "אוהל יעקב"

2. עמותת שומרי תורה נגד עמותת בית הכנסת אוהל יעקב | 26/12/2019
מספר תיק: בת"א 708/08
תובע: עמותת שומרי תורה | נתבע: עמותת בית הכנסת אוהל יעקב