עמותת קו לעובד


נמצאו 12 פסקי דין של עמותת קו לעובד

1. עמותת קו לעובד נגד מדינת ישראל | 02/08/2012
מספר תיק: עת"מ 3033-08-12
תובע: עמותת קו לעובד | נתבע: מדינת ישראל

2. עמותת קו לעובד נגד משרד החינוך | 06/12/2012
מספר תיק:
תובע: עמותת קו לעובד | נתבע: משרד החינוך

3. עמותת קו לעובד נגד משרד הפנים | 14/02/2013
מספר תיק:
תובע: עמותת קו לעובד | נתבע: משרד הפנים

4. עמותת קו לעובד נגד משרד החינוך | 16/02/2013
מספר תיק:
תובע: עמותת קו לעובד | נתבע: משרד החינוך

5. עמותת קו לעובד נגד משרד הפנים | 08/06/2013
מספר תיק:
תובע: עמותת קו לעובד | נתבע: משרד הפנים

6. עמותת קו לעובד נגד משרד החינוך | 15/08/2013
מספר תיק:
תובע: עמותת קו לעובד | נתבע: משרד החינוך

7. עמותת קו לעובד נגד בית-הדין הארצי לעבודה בירושלים | 23/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 5666/03
תובע: עמותת קו לעובד | נתבע: בית-הדין הארצי לעבודה בירושלים

8. עמותת קו לעובד נגד שר האוצר | 13/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 3806/15
תובע: עמותת קו לעובד | נתבע: שר האוצר

9. עמותת קו לעובד נגד השר לבטחון פנים | 30/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 8088/01
תובע: עמותת קו לעובד | נתבע: השר לבטחון פנים

10. עמותת קו לעובד נגד ממשלת ישראל | 18/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 7399/15
תובע: עמותת קו לעובד | נתבע: ממשלת ישראל

11. עמותת קו לעובד נגד הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה | 16/10/2017
מספר תיק: בג"ץ 7201/16
תובע: עמותת קו לעובד | נתבע: הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה

12. עמותת קו לעובד נגד עו"ד ערן גולן | 04/08/2018
מספר תיק: בג"ץ 1893/11
תובע: עמותת קו לעובד | נתבע: עו"ד ערן גולן