עמותת נגישות ישראל


נמצאו 20 פסקי דין של עמותת נגישות ישראל

1. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 01/11/2012
מספר תיק:
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

2. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 28/11/2012
מספר תיק:
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

3. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 25/12/2012
מספר תיק:
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

4. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 19/04/2013
מספר תיק:
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

5. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 13/06/2013
מספר תיק:
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

6. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 20/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

7. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 24/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

8. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 15/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

9. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 05/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

10. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 08/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

11. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 14/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

12. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 15/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

13. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 25/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

14. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 06/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

15. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 23/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

16. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 13/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

17. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 07/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

18. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 24/11/2016
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

19. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 08/12/2016
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה

20. עמותת נגישות ישראל נגד שר התחבורה | 09/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 5833/08
תובע: עמותת נגישות ישראל | נתבע: שר התחבורה