עמותת זכרון שלמה


נמצאו 3 פסקי דין של עמותת זכרון שלמה

1. עמותת זכרון שלמה נגד משרד החינוך | 20/11/2013
מספר תיק: בעע"מ 153/12
תובע: עמותת זכרון שלמה | נתבע: משרד החינוך

2. עמותת זכרון שלמה נגד מדינת ישראל משרד החינוך | 10/12/2013
מספר תיק: בר"מ 5725/14
תובע: עמותת זכרון שלמה | נתבע: מדינת ישראל משרד החינוך

3. עמותת זכרון שלמה נגד מדינת ישראל משרד החינוך | 20/01/2014
מספר תיק: בר"מ 5725/14
תובע: עמותת זכרון שלמה | נתבע: מדינת ישראל משרד החינוך