עמותת אבות גאים


נמצאו 2 פסקי דין של עמותת אבות גאים

1. עמותת אבות גאים נגד שר הפנים | 07/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 5075/15
תובע: עמותת אבות גאים | נתבע: שר הפנים

2. עמותת אבות גאים נגד שר הפנים | 08/12/2016
מספר תיק: בג"ץ 5075/15
תובע: עמותת אבות גאים | נתבע: שר הפנים