עמותת "הכל חינוך"


נמצאו 6 פסקי דין של עמותת "הכל חינוך"

1. עמותת "הכל חינוך" נגד משרד החינוך | 17/04/2013
מספר תיק:
תובע: עמותת "הכל חינוך" | נתבע: משרד החינוך

2. עמותת "הכל חינוך" נגד משרד החינוך | 06/05/2013
מספר תיק:
תובע: עמותת "הכל חינוך" | נתבע: משרד החינוך

3. עמותת "הכל חינוך" נגד משרד החינוך | 01/06/2013
מספר תיק:
תובע: עמותת "הכל חינוך" | נתבע: משרד החינוך

4. עמותת "הכל חינוך" נגד משרד החינוך | 05/06/2013
מספר תיק:
תובע: עמותת "הכל חינוך" | נתבע: משרד החינוך

5. עמותת "הכל חינוך" נגד משרד החינוך | 10/07/2013
מספר תיק:
תובע: עמותת "הכל חינוך" | נתבע: משרד החינוך

6. עמותת "הכל חינוך" נגד משרד החינוך | 06/10/2013
מספר תיק: עע"ם 5466/13
תובע: עמותת "הכל חינוך" | נתבע: משרד החינוך