עלי עפנאן גבועה


נמצאו 5 פסקי דין של עלי עפנאן גבועה

1. עלי עפנאן גבועה נגד משרד החינוך | 15/11/2011
מספר תיק: 6773/05
תובע: עלי עפנאן גבועה | נתבע: משרד החינוך

2. עלי עפנאן גבועה נגד משרד החינוך | 31/12/2012
מספר תיק:
תובע: עלי עפנאן גבועה | נתבע: משרד החינוך

3. עלי עפנאן גבועה נגד משרד החינוך | 13/03/2013
מספר תיק:
תובע: עלי עפנאן גבועה | נתבע: משרד החינוך

4. עלי עפנאן גבועה נגד משרד החינוך | 22/06/2013
מספר תיק:
תובע: עלי עפנאן גבועה | נתבע: משרד החינוך

5. עלי עפנאן גבועה נגד משרד החינוך | 07/07/2013
מספר תיק:
תובע: עלי עפנאן גבועה | נתבע: משרד החינוך