עירית ירושלים


נמצאו 100 פסקי דין של עירית ירושלים

1. שקיות נייר - ע. ירושלים | 23/07/2009
מספר תיק: 011237/08
תובע: | נתבע: עירית ירושלים

2. בצלם - ע. ירושלים | 29/07/2009
מספר תיק: 001142/09
תובע: בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים | נתבע: עירית ירושלים

3. עמותה שיר חדשה - עיריית ירושלים | 29/07/2009
מספר תיק: 006413/08
תובע: עמותת שיר חדש | נתבע: עירית ירושלים

4. אבו עישה ראאיד נגד עירית ירושלים | 13/08/2009
מספר תיק: 712377/07
תובע: אבו עישה ראאיד | נתבע: עירית ירושלים

5. עירית ירושלים נגד אברהם נשיא | 02/09/2009
מספר תיק: 003197/09 , סוג תיק עא , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: עירית ירושלים | נתבע: אברהם נשיא

6. אלישע רפאל נגד עירית ירשולים | 07/09/2009
מספר תיק: 003174/07
תובע: אלישע רפאל | נתבע: עירית ירושלים

7. עירית ירושלים נגד בלביסי קמאל | 07/09/2009
מספר תיק: 701728/07
תובע: עירית ירושלים | נתבע: בלביסי קמאל

8. ח'לאילה חוסאם נגד עיריית ים | 18/10/2009
מספר תיק: 001431/08 , סוג תיק תק , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט לתביעות קטנות ירושלים
תובע: | נתבע: עירית ירושלים

9. ישיבת ייטב לב - עיריית ירושלים | 20/10/2009
מספר תיק: 003512/07 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: ישיבת ייטב לב דסטאמר | נתבע: עירית ירושלים

10. האגודה השוודית נגד עירית ירושלים | 01/11/2009
מספר תיק: 006667/08 , סוג תיק בש , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: ארגון שוודי לעזרה | נתבע: עירית ירושלים

11. חיון רבקה נגד עירית ירושלים | 08/11/2009
מספר תיק: 007780/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: חיון רבקה | נתבע: עירית ירושלים

12. אליהו זהר נגד עירית ירושלים; | 02/12/2009
מספר תיק: 001330/09 , סוג תיק עתמ , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בימ\"ש לעניינים מינהליים י-ם
תובע: אליהו זהר - בעלים של "מכבסת הדוידקה | נתבע: עירית ירושלים

13. רביבו נגד עירית ירושלים | 07/12/2009
מספר תיק: 001183/09 , סוג תיק תק , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט לתביעות קטנות בית שמש
תובע: משה רביבו | נתבע: עירית ירושלים

14. אלול מיכאל נגד עירית ירושלים | 09/12/2009
מספר תיק: 001356/06 , סוג תיק א , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: אלול מיכאל | נתבע: עירית ירושלים

15. פולינר נגד עירית ירושלים | 14/12/2009
מספר תיק: 001348/09 , סוג תיק עתמ , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בימ\"ש לעניינים מינהליים י-ם
תובע: הווארד פולינר | נתבע: עירית ירושלים

16. רהיטי כדורי בע"מ נגד עירית ירושלים | 05/01/2010
מספר תיק: 001185/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: רהיטי כדורי בע"מ | נתבע: עירית ירושלים

17. ישראל - עירית ירושלים | 10/01/2010
מספר תיק: 005391/07 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: ישראל ברילנט | נתבע: עירית ירושלים

18. אורן רוני נגד עירית ירושלים | 10/01/2010
מספר תיק: 007128/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: אורן רוני | נתבע: עירית ירושלים

19. עזבון המנוחה לאה מזרחי לבית כהן ז". נגד עירית ירושלים | 12/01/2010
מספר תיק: 010985/08 , סוג תיק א , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: עזבון המנוח לאה מזרחי לבית כהן ז"ל | נתבע: עירית ירושלים

20. טברקה צירל נגד עירית ירושלים | 13/01/2010
מספר תיק: 007854/07 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: טברקה צירל | נתבע: עירית ירושלים

21. אבו הדואן נגד עירית ירושלים | 14/01/2010
מספר תיק: 006635/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: אבוהדואן יצחק | נתבע: עירית ירושלים

22. יאיר רבקה נגד עירית ירושלים | 18/01/2010
מספר תיק: 012441/08 , סוג תיק א , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: יאיר רבקה | נתבע: עירית ירושלים

23. לחמי סיגלית נגד ראש עירית ירושל | 21/01/2010
מספר תיק: 001011/10 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: לחמי סיגלית | נתבע: עירית ירושלים

24. יצחקי - עירית ירושלים | 24/01/2010
מספר תיק: 006220/07 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: יצחקי שמואל | נתבע: עירית ירושלים

25. אברהם קליין נגד עיריית ירושלים | 28/01/2010
מספר תיק: 005128/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: אברהם קליין | נתבע: עירית ירושלים

26. צרפתי אליס נגד עיריית ירושלים | 31/01/2010
מספר תיק: 010615/08 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: אליס צרפתי | נתבע: עירית ירושלים

27. אלישע רפאל נגד עירית ירשולים | 01/02/2010
מספר תיק: 003174/07 , סוג תיק א , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: אלישע רפאל | נתבע: עירית ירושלים

28. ישיבת ייטב לב - עיריית ירושלים | 02/02/2010
מספר תיק: 003512/07 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: ישיבת ייטב לב | נתבע: עירית ירושלים

29. בית חינוך - ע. ירושלים | 02/02/2010
מספר תיק: 009437/08 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: ישיבה וכולל ירושלים בית חינוך יתומים | נתבע: עירית ירושלים

30. עזבון המנוחה לאה מזרחי לבית כהן ז". נגד עירית ירושלים | 08/02/2010
מספר תיק: 010985/08 , סוג תיק א , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: עזבון המנוח לאה מזרחי לבית כהן ז"ל | נתבע: עירית ירושלים

31. אוחיון נגד עירית ירושלים | 23/02/2010
מספר תיק: 005435/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: אוחיון רפאל | נתבע: עירית ירושלים

32. אברהם צבאן נגד עירית ירושלים | 23/02/2010
מספר תיק: 008097/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: אברהם צבאן | נתבע: עירית ירושלים

33. הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית של ירושלים נגד עירית ירושלים | 25/02/2010
מספר תיק: 016499/08 , סוג תיק א , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית של ירושלים | נתבע: עירית ירושלים

34. דוד יעקובסון נגד עירית ירושלים | 23/11/2011
מספר תיק: 43363-07-11
תובע: דוד יעקובסון | נתבע: עירית ירושלים

35. ראומה קדם נגד עירית ירושלים | 23/11/2011
מספר תיק: -
תובע: ראומה קדם | נתבע: עירית ירושלים

36. ניר ברקת נגד עירית ירושלים | 15/06/2013
מספר תיק:
תובע: ניר ברקת | נתבע: עירית ירושלים

37. עירית ירושלים נגד א.א. גמיש חברה לבניין בע"מ | 02/02/2012
מספר תיק: 10915-09
תובע: עירית ירושלים | נתבע: א.א. גמיש חברה לבניין בע"מ

38. משה סויסה נגד עירית ירושלים | 06/02/2012
מספר תיק: 11729-01-12
תובע: משה סויסה | נתבע: עירית ירושלים

39. עירית ירושלים נגד צאבר חמאד | 06/02/2012
מספר תיק: 4586-10-11
תובע: עירית ירושלים | נתבע: צאבר חמאד

40. גדעון כהן נגד עירית ירושלים | 23/03/2012
מספר תיק: ת"א 20313-12-11
תובע: גדעון כהן | נתבע: עירית ירושלים

41. פרדה אלמיתו נגד עירית ירושלים | 08/04/2012
מספר תיק: עת"מ 56360-02-12
תובע: פרדה אלמיתו | נתבע: עירית ירושלים

42. נחמה אפשטיין נגד עירית ירושלים | 16/04/2012
מספר תיק: ת"א 5085-02-12
תובע: נחמה אפשטיין | נתבע: עירית ירושלים

43. קוממיות לארצנו נגד עירית ירושלים | 23/04/2012
מספר תיק: עת"מ 43659-12-11
תובע: קוממיות לארצנו | נתבע: עירית ירושלים

44. עירית ירושלים נגד עוזיאל אלנדאף | 24/04/2012
מספר תיק: תא"מ 4057-04-11
תובע: עירית ירושלים | נתבע: עוזיאל אלנדאף

45. עירית ירושלים נגד גמיל קאעוד תמימי | 30/04/2012
מספר תיק: תא"ק 24278-01-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: גמיל קאעוד תמימי

46. תומר אהרון נגד עירית ירושלים | 02/05/2012
מספר תיק: ת"א 8816-02-12
תובע: תומר אהרון | נתבע: עירית ירושלים

47. עירית ירושלים נגד איזבל קשישיאן | 02/05/2012
מספר תיק: תא"ק 35249-03-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: איזבל קשישיאן

48. הולילנד פארק בע"מ נגד עירית ירושלים | 03/05/2012
מספר תיק: ע"א 43453-02-12
תובע: הולילנד פארק בע"מ | נתבע: עירית ירושלים

49. פאטמה אבו אלהוא נגד עירית ירושלים | 15/05/2012
מספר תיק: עת"מ 27996-02-12
תובע: פאטמה אבו אלהוא | נתבע: עירית ירושלים

50. עירית ירושלים נגד בן ציון בנימין | 15/05/2012
מספר תיק: ת"ת 38502-03-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: בן ציון בנימין

51. עירית ירושלים נגד נסים לוי | 15/05/2012
מספר תיק: תא"ק 47415-12-11
תובע: עירית ירושלים | נתבע: נסים לוי

52. עירית ירושלים נגד האחים נחמיה מוסך (1993) בע"מ | 20/05/2012
מספר תיק: תא"ק 5734-02-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: האחים נחמיה מוסך )1993( בע"מ

53. אוסאמה אדקידק נגד עירית ירושלים | 21/05/2012
מספר תיק: ת"א 200-02-12
תובע: אוסאמה אדקידק | נתבע: עירית ירושלים

54. עירית ירושלים נגד שמואל ויזל | 21/05/2012
מספר תיק: ת"א 52800-03-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: שמואל ויזל

55. עירית ירושלים נגד מקסימדיה פרסום חוצות בע"מ | 22/05/2012
מספר תיק: ת"א 34866-12-11
תובע: עירית ירושלים | נתבע: מקסימדיה פרסום חוצות בע"מ

56. מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד עירית ירושלים | 23/05/2012
מספר תיק: תא"מ 5961-01-12
תובע: מגדל חברה לביטוח בע"מ | נתבע: עירית ירושלים

57. עירית ירושלים נגד ההסתדרות הרפואית בישראל | 24/05/2012
מספר תיק: תא"ק 55836-12-11
תובע: עירית ירושלים | נתבע: ההסתדרות הרפואית בישראל

58. יעקב בן עזרא נגד עירית ירושלים | 28/05/2012
מספר תיק: עש"א 45677-04-12
תובע: יעקב בן עזרא | נתבע: עירית ירושלים

59. סאאיד ג'רה נגד עירית ירושלים | 30/05/2012
מספר תיק: ת"א 11529-02-12
תובע: סאאיד ג'רה | נתבע: עירית ירושלים

60. אות המוצר הירושלמי בעמ נגד עירית ירושלים | 31/05/2012
מספר תיק: עמ"נ 10846-02-12
תובע: אות המוצר הירושלמי בעמ | נתבע: עירית ירושלים

61. עירית ירושלים נגד ח.מ.ש.ק נכסים והשקעות בע"מ | 04/06/2012
מספר תיק: תא"ק 47826-12-11
תובע: עירית ירושלים | נתבע: ח.מ.ש.ק נכסים והשקעות בע"מ

62. איי.איי.ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ נגד עירית ירושלים | 04/06/2012
מספר תיק: תא"מ 16518-01-12
תובע: איי.איי.ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ | נתבע: עירית ירושלים

63. בן ציון בנימין נגד עירית ירושלים | 04/06/2012
מספר תיק: רע"א 2508-06-12
תובע: בן ציון בנימין | נתבע: עירית ירושלים

64. עירית ירושלים נגד הנד נששיבי | 05/06/2012
מספר תיק: ת"א 22359-02-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: הנד נששיבי

65. עירית ירושלים נגד עמוס הדר נכסים והשקעות בע"מ | 10/06/2012
מספר תיק: תא"ק 21574-02-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: עמוס הדר נכסים והשקעות בע"מ

66. ד"ר מאיר מרגלית נגד עירית ירושלים | 11/06/2012
מספר תיק: עע"ם 1678/11
תובע: ד"ר מאיר מרגלית | נתבע: עירית ירושלים

67. עירית ירושלים נגד עדנאן עמירי | 11/06/2012
מספר תיק: ת"א 9822-04-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: עדנאן עמירי

68. עירית ירושלים נגד ההסתדרות הרפואית ביש | 11/06/2012
מספר תיק: ת"א 55836-12-11
תובע: עירית ירושלים | נתבע: ההסתדרות הרפואית ביש

69. עירית ירושלים נגד מגאהד לשירותי רכב בע"מ | 12/06/2012
מספר תיק: ת"א 21560-04-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: מגאהד לשירותי רכב בע"מ

70. עירית ירושלים נגד מוחמד קוטב | 14/06/2012
מספר תיק: ת"א 50654-12-11
תובע: עירית ירושלים | נתבע: מוחמד קוטב

71. עירית ירושלים נגד המוסך המודרני הכללי (2004) בע"מ | 17/06/2012
מספר תיק: תא"ק 17139-05-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: המוסך המודרני הכללי )2004( בע"מ

72. עירית ירושלים נגד מרוה טיבי-גבארה | 17/06/2012
מספר תיק: תא"ק 24703-12-11
תובע: עירית ירושלים | נתבע: מרוה טיבי-גבארה

73. עירית ירושלים נגד משה רוזנפלד | 18/06/2012
מספר תיק: תא"ק 14573-95
תובע: עירית ירושלים | נתבע: משה רוזנפלד

74. מארי מיקיל נגד עירית ירושלים | 18/06/2012
מספר תיק: ה"פ 38390-12-11
תובע: מארי מיקיל | נתבע: עירית ירושלים

75. מיכל אברהם נגד עירית ירושלים | 18/06/2012
מספר תיק: ת"א 27404-06-10
תובע: מיכל אברהם | נתבע: עירית ירושלים

76. חנה חולי נגד עירית ירושלים | 20/06/2012
מספר תיק: ת"א 38479-06-11
תובע: חנה חולי | נתבע: עירית ירושלים

77. עירית ירושלים נגד מיכאל יהודה אנדה | 21/06/2012
מספר תיק: תא"ק 5588-01-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: מיכאל יהודה אנדה

78. עירית ירושלים נגד ש. שלמה רכב בע"מ | 24/06/2012
מספר תיק: תא"מ 15270-11-11
תובע: עירית ירושלים | נתבע: ש. שלמה רכב בע"מ

79. עירית ירושלים נגד אל - רחמן שרותי רפואה בע"מ | 28/06/2012
מספר תיק: תא"ק 4580-01-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: אל - רחמן שרותי רפואה בע"מ

80. עירית ירושלים נגד חסיבה סיבוני | 02/07/2012
מספר תיק: תא"מ 4613-06-10
תובע: עירית ירושלים | נתבע: חסיבה סיבוני

81. עירית ירושלים נגד בית מרידור | 09/07/2012
מספר תיק: תא"ק 4707-01-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: בית מרידור

82. עירית ירושלים נגד נאגי עודה | 18/07/2012
מספר תיק: תא"ק 7863-01-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: נאגי עודה

83. בקל זמיר נדל"ן בע"מ נגד עירית ירושלים | 25/07/2012
מספר תיק: ת"א 49804-03-12
תובע: בקל זמיר נדל"ן בע"מ | נתבע: עירית ירושלים

84. דניאל גולי ברבי נגד עירית ירושלים | 25/07/2012
מספר תיק: ת"א 3320-04-12
תובע: דניאל גולי ברבי | נתבע: עירית ירושלים

85. אשר חובב נגד עירית ירושלים | 02/08/2012
מספר תיק: תא"מ 51530-01-12
תובע: אשר חובב | נתבע: עירית ירושלים

86. רמשן שירותים והשקעות בע"מ נגד עירית ירושלים | 02/08/2012
מספר תיק: עת"מ 2903-08-12
תובע: רמשן שירותים והשקעות בע"מ | נתבע: עירית ירושלים

87. עירית ירושלים נגד חיים יחזקאל סימן טוב | 06/08/2012
מספר תיק: ת"ת 47889-07-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: חיים יחזקאל סימן טוב

88. עירית ירושלים נגד נדאל אבוסריה | 07/08/2012
מספר תיק: ת"ת 28276-06-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: נדאל אבוסריה

89. נ. את י. ברזני בע"מ נגד עירית ירושלים | 07/08/2012
מספר תיק: עת"מ 43789-07-12
תובע: נ. את י. ברזני בע"מ | נתבע: עירית ירושלים

90. עירית ירושלים נגד הישאם קבאני | 08/08/2012
מספר תיק: תא"ק 21324-04-12
תובע: עירית ירושלים | נתבע: הישאם קבאני

91. חניוני גבעתי בע"מ נגד עירית ירושלים | 07/10/2012
מספר תיק: רע"א 3368/07
תובע: חניוני גבעתי בע"מ ואח' | נתבע: עירית ירושלים

92. מינהל קהילתי פסגת זאב - ירושלים נגד עירית ירושלים | 14/10/2012
מספר תיק: מינהל קהילתי
תובע: מינהל קהילתי פסגת זאב - ירושלים | נתבע: עירית ירושלים

93. נגד עירית ירושלים | 21/10/2012
מספר תיק: איווט ג'ילברט
תובע: ואח' | נתבע: עירית ירושלים

94. אליהו בן חמו נגד עירית ירושלים | 30/10/2012
מספר תיק:
תובע: אליהו בן חמו | נתבע: עירית ירושלים

95. איי.פי .סי ירושלים בע"מ נגד עירית ירושלים | 02/11/2012
מספר תיק:
תובע: איי.פי .סי ירושלים בע"מ | נתבע: עירית ירושלים

96. עירית ירושלים נגד אברהם כהן | 02/11/2012
מספר תיק:
תובע: עירית ירושלים | נתבע: אברהם כהן

97. עירית ירושלים נגד עבדאללה סליימה | 03/11/2012
מספר תיק:
תובע: עירית ירושלים | נתבע: עבדאללה סליימה

98. יוסף צבי לויפר נגד עירית ירושלים | 04/11/2012
מספר תיק:
תובע: יוסף צבי לויפר | נתבע: עירית ירושלים

99. עירית ירושלים נגד עמאר סלפיתי | 05/11/2012
מספר תיק:
תובע: עירית ירושלים | נתבע: עמאר סלפיתי

100. יעקב ירון נגד עירית ירושלים | 06/11/2012
מספר תיק:
תובע: יעקב ירון | נתבע: עירית ירושלים