עיריית רמת השרון


נמצאו 71 פסקי דין של עיריית רמת השרון

1. הראל מינץ נגד עיריית רמת השרון | 03/08/2009
מספר תיק: 015311/09
תובע: הראל מינץ | נתבע: עיריית רמת השרון

2. דורון עזרא נגד עיריית רמת השרון | 24/09/2009
מספר תיק: 000140/07 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: דורון עזרא | נתבע: עיריית רמת השרון

3. עובדיה עובר נגד עיריית רמת השרון | 03/01/2012
מספר תיק: 55412-11-11
תובע: עובדיה עובר | נתבע: עיריית רמת השרון

4. עיריית רמת השרון נגד יצחק מורל סמוק ואח' | 26/01/2012
מספר תיק: 40645-03-11
תובע: עיריית רמת השרון | נתבע: יצחק מורל סמוק ואח'

5. עיריית רמת השרון נגד חנוך באגר | 06/05/2012
מספר תיק: ע"א 1338/12
תובע: עיריית רמת השרון | נתבע: חנוך באגר

6. אליעזר בשן נגד עיריית רמת השרון | 13/05/2012
מספר תיק: עת"מ 35674-09-11
תובע: אליעזר בשן | נתבע: עיריית רמת השרון

7. רות זעירא נגד עיריית רמת השרון | 18/05/2012
מספר תיק: ת"א 49821-02-12
תובע: רות זעירא | נתבע: עיריית רמת השרון

8. ע.ל.א.צ בע"מ נגד עיריית רמת השרון | 15/06/2012
מספר תיק: עת"מ 50942-01-12
תובע: ע.ל.א.צ בע"מ | נתבע: עיריית רמת השרון

9. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 23/09/2012
מספר תיק: רע"א 10100/06
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

10. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 25/10/2012
מספר תיק: ע"א 8693/06
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

11. רפיד ויז'ן בע"מ נגד עיריית רמת השרון | 25/10/2012
מספר תיק: בר"ם 4960/07
תובע: רפיד ויז'ן בע"מ | נתבע: עיריית רמת השרון

12. עיריית רמת השרון נגד לירן זילברמן | 04/11/2012
מספר תיק:
תובע: עיריית רמת השרון | נתבע: לירן זילברמן

13. רפיד ויז'ן בע"מ נגד עיריית רמת השרון | 06/11/2012
מספר תיק:
תובע: רפיד ויז'ן בע"מ | נתבע: עיריית רמת השרון

14. פולינה יפית נגד עיריית רמת השרון | 14/11/2012
מספר תיק:
תובע: פולינה יפית | נתבע: עיריית רמת השרון

15. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 21/11/2012
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

16. עיריית רמת השרון נגד גולדה נהרי | 30/11/2012
מספר תיק:
תובע: עיריית רמת השרון | נתבע: גולדה נהרי

17. עיריית רמת השרון נגד לירן זילברמן | 02/12/2012
מספר תיק:
תובע: עיריית רמת השרון | נתבע: לירן זילברמן

18. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 10/12/2012
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

19. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 21/01/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

20. גילה יעקב נגד עיריית רמת השרון | 07/02/2013
מספר תיק:
תובע: גילה יעקב | נתבע: עיריית רמת השרון

21. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 19/02/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

22. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 21/02/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

23. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 26/02/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

24. ע.ל.א.צ בע"מ נגד עיריית רמת השרון | 04/03/2013
מספר תיק:
תובע: ע.ל.א.צ בע"מ | נתבע: עיריית רמת השרון

25. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 09/03/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

26. ציפורת טשבינר נגד עיריית רמת השרון | 27/03/2013
מספר תיק:
תובע: ציפורת טשבינר | נתבע: עיריית רמת השרון

27. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 30/03/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

28. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 18/04/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

29. עיריית רמת השרון נגד צביקה צמח – ע"י ב"כ עו"ד ד"ר חיים משגב | 21/04/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית רמת השרון | נתבע: צביקה צמח – ע"י ב"כ עו"ד ד"ר חיים משגב

30. אילנה ועוד49 אח' צמח נגד עיריית רמת השרון | 26/05/2013
מספר תיק:
תובע: אילנה ועוד49 אח' צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

31. גילה יעקב נגד עיריית רמת השרון | 13/06/2013
מספר תיק:
תובע: גילה יעקב | נתבע: עיריית רמת השרון

32. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 20/07/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

33. דימטרי גנקין נגד עיריית רמת השרון | 27/07/2013
מספר תיק:
תובע: דימטרי גנקין | נתבע: עיריית רמת השרון

34. דימטרי גנקין נגד עיריית רמת השרון | 28/07/2013
מספר תיק:
תובע: דימטרי גנקין | נתבע: עיריית רמת השרון

35. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 14/08/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

36. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 20/08/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

37. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 20/08/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

38. עיריית רמת השרון נגד אנה משה | 22/08/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית רמת השרון | נתבע: אנה משה

39. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 25/08/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

40. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 04/09/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

41. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 06/09/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

42. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 09/09/2013
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

43. עיריית רמת השרון נגד שר הפנים | 21/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 1921/04
תובע: עיריית רמת השרון | נתבע: שר הפנים

44. מיכאל שפיר נגד עיריית רמת השרון | 20/10/2013
מספר תיק: עע"ם 4319/03
תובע: מיכאל שפיר | נתבע: עיריית רמת השרון

45. גלילות מחזור פסולת בע"מ נגד עיריית רמת השרון | 01/11/2013
מספר תיק: ת"פ 54154-12
תובע: גלילות מחזור פסולת בע"מ | נתבע: עיריית רמת השרון

46. גלילות מחזור פסולת בע"מ נגד עיריית רמת השרון | 16/11/2013
מספר תיק: בר"מ 4717/14
תובע: גלילות מחזור פסולת בע"מ | נתבע: עיריית רמת השרון

47. גלילות מחזור פסולת בע"מ נגד עיריית רמת השרון | 29/11/2013
מספר תיק: בר"מ 4717/14
תובע: גלילות מחזור פסולת בע"מ | נתבע: עיריית רמת השרון

48. אלמוג אדונסקי נגד עיריית רמת השרון | 26/12/2013
מספר תיק: ע"ע 19213-07
תובע: אלמוג אדונסקי | נתבע: עיריית רמת השרון

49. מיכאל שפיר נגד עיריית רמת השרון | 30/12/2013
מספר תיק: עע"ם 4319/03
תובע: מיכאל שפיר | נתבע: עיריית רמת השרון

50. גלילות מחזור פסולת בע"מ נגד עיריית רמת השרון | 31/12/2013
מספר תיק: בר"מ 4717/14
תובע: גלילות מחזור פסולת בע"מ | נתבע: עיריית רמת השרון

51. מיכאל שפיר נגד עיריית רמת השרון | 19/01/2014
מספר תיק: עע"ם 4319/03
תובע: מיכאל שפיר | נתבע: עיריית רמת השרון

52. עיריית רמת השרון נגד נענע ולואיזה בע"מ | 06/02/2014
מספר תיק: ע"א 7512/14
תובע: עיריית רמת השרון | נתבע: נענע ולואיזה בע"מ

53. עמותת בית ספר אורים נגד עיריית רמת השרון | 15/02/2014
מספר תיק: עע"מ 7520/13
תובע: עמותת בית ספר אורים | נתבע: עיריית רמת השרון

54. ארנה מאיר פרידמן נגד עיריית רמת השרון | 13/04/2014
מספר תיק:
תובע: ארנה מאיר פרידמן | נתבע: עיריית רמת השרון

55. טלי דורון קרמר נגד עיריית רמת השרון | 17/04/2014
מספר תיק: עע"מ 7024/03
תובע: טלי דורון קרמר | נתבע: עיריית רמת השרון

56. טלי דורון קרמר נגד עיריית רמת השרון | 13/05/2014
מספר תיק: בבג"צ 143/56
תובע: טלי דורון קרמר | נתבע: עיריית רמת השרון

57. עמותת בית ספר אורים נגד עיריית רמת השרון | 25/08/2014
מספר תיק: עע"מ 7520/13
תובע: עמותת בית ספר אורים | נתבע: עיריית רמת השרון

58. איתן קנטור נגד עיריית רמת השרון | 18/11/2014
מספר תיק:
תובע: איתן קנטור | נתבע: עיריית רמת השרון

59. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 25/11/2014
מספר תיק:
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

60. ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון | 16/12/2014
מספר תיק: בש"א 7570/16
תובע: ויקטור צמח | נתבע: עיריית רמת השרון

61. מ.י.ד. הנדסה ופיתוח בע"מ נגד עיריית רמת השרון | 02/10/2016
מספר תיק: ועע"מ 6203/11
תובע: מ.י.ד. הנדסה ופיתוח בע"מ | נתבע: עיריית רמת השרון

62. עיריית רמת השרון נגד הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול | 27/11/2016
מספר תיק: בר"מ 8689/16
תובע: עיריית רמת השרון | נתבע: הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול

63. עיריית רמת השרון נגד מאיר - פרידמן ארנה | 26/12/2016
מספר תיק: עע"מ 8516/16
תובע: עיריית רמת השרון | נתבע: מאיר - פרידמן ארנה

64. עיריית רמת השרון נגד הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול | 27/12/2016
מספר תיק: בר"מ 8689/16
תובע: עיריית רמת השרון | נתבע: הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול

65. עיריית רמת השרון נגד איילת סלעי | 16/11/2017
מספר תיק:
תובע: עיריית רמת השרון | נתבע: איילת סלעי

66. איריס פנן נגד עיריית רמת השרון | 15/07/2018
מספר תיק:
תובע: איריס פנן | נתבע: עיריית רמת השרון

67. ליאור לוינסון נגד עיריית רמת השרון | 05/06/2019
מספר תיק: עע"מ 683/17
תובע: ליאור לוינסון | נתבע: עיריית רמת השרון

68. שלמה הלוי נגד עיריית רמת השרון | 25/09/2019
מספר תיק:
תובע: שלמה הלוי | נתבע: עיריית רמת השרון

69. דניאלה אפיק נגד עיריית רמת השרון | 19/12/2019
מספר תיק: ע"א 541/63
תובע: דניאלה אפיק | נתבע: עיריית רמת השרון

70. ראובן מידן נגד עיריית רמת השרון | 01/03/2020
מספר תיק:
תובע: ראובן מידן | נתבע: עיריית רמת השרון

71. אקו"ם בע"מ נגד עיריית רמת השרון | 18/06/2020
מספר תיק: ע"א 3901/11
תובע: אקו"ם בע"מ | נתבע: עיריית רמת השרון