עיריית ערד


נמצאו 58 פסקי דין של עיריית ערד

1. עיריית ערד נגד אביר רחל | 02/02/2012
מספר תיק: 59283-11-10
תובע: עיריית ערד | נתבע: אביר רחל

2. עיריית ערד נגד סלימאן אלאטרש | 01/05/2012
מספר תיק: ת"ט 32200-10-11
תובע: עיריית ערד | נתבע: סלימאן אלאטרש

3. עיריית ערד נגד גלנור בינוי ופיתוח בע"מ | 10/05/2012
מספר תיק: תא"מ 22434-11-11
תובע: עיריית ערד | נתבע: גלנור בינוי ופיתוח בע"מ

4. עיריית ערד נגד שי אברהמי | 13/05/2012
מספר תיק: תא"מ 1108-07-11
תובע: עיריית ערד | נתבע: שי אברהמי

5. עיריית ערד נגד אמל ברכאת | 24/06/2012
מספר תיק: ת"ט 36970-02-12
תובע: עיריית ערד | נתבע: אמל ברכאת

6. "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ נגד עיריית ערד | 05/08/2012
מספר תיק: ה"פ 11970-06-12
תובע: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ | נתבע: עיריית ערד

7. יוסף פרג' נגד עיריית ערד | 01/11/2012
מספר תיק:
תובע: יוסף פרג' | נתבע: עיריית ערד

8. אלונה דוברינסקי נגד עיריית ערד | 03/11/2012
מספר תיק:
תובע: אלונה דוברינסקי | נתבע: עיריית ערד

9. עיריית ערד נגד גגו דמרי | 30/11/2012
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: גגו דמרי

10. סטפנוב אלה נגד עיריית ערד | 05/12/2012
מספר תיק:
תובע: סטפנוב אלה | נתבע: עיריית ערד

11. עיריית ערד נגד שלומי קונפורטי | 14/01/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: שלומי קונפורטי

12. מרפאות ים המלח בע"מ נגד עיריית ערד | 11/03/2013
מספר תיק:
תובע: מרפאות ים המלח בע"מ | נתבע: עיריית ערד

13. עיריית ערד נגד ראש הממשלה | 07/04/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: ראש הממשלה

14. עיריית ערד נגד ראש הממשלה | 24/04/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: ראש הממשלה

15. עיריית ערד נגד שר הפנים | 07/05/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: שר הפנים

16. עיריית ערד נגד ראש הממשלה | 19/05/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: ראש הממשלה

17. עיריית ערד נגד ראש הממשלה | 06/06/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: ראש הממשלה

18. עיריית ערד נגד אדוארד שרוסטר | 21/06/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: אדוארד שרוסטר

19. תיור וסיור הגליל ה.ס. בע"מ נגד עיריית ערד | 11/07/2013
מספר תיק:
תובע: תיור וסיור הגליל ה.ס. בע"מ | נתבע: עיריית ערד

20. האגודה למען הקשיש-ערד נגד עיריית ערד | 29/07/2013
מספר תיק:
תובע: האגודה למען הקשיש-ערד | נתבע: עיריית ערד

21. עיריית ערד נגד מראה במדבר | 11/10/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: מראה במדבר

22. גיא יוסי ושות' בע"מ נגד עיריית ערד | 22/10/2013
מספר תיק:
תובע: גיא יוסי ושות' בע"מ | נתבע: עיריית ערד

23. עיריית ערד נגד אדוארד שרוסטר | 01/11/2013
מספר תיק: בבג"צ 135/75
תובע: עיריית ערד | נתבע: אדוארד שרוסטר

24. עיריית ערד נגד שמואל ראובן מוזסון | 11/02/2014
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: שמואל ראובן מוזסון

25. עיריית ערד נגד אברהם דב בער מונדרי | 19/02/2014
מספר תיק: בג"צ 2022/10
תובע: עיריית ערד | נתבע: אברהם דב בער מונדרי

26. ספורט ערד משרדית ולילך בע"מ נגד עיריית ערד | 09/03/2014
מספר תיק: עת"מ 1827/03
תובע: ספורט ערד משרדית ולילך בע"מ | נתבע: עיריית ערד

27. ספורט ערד משרדית ולילך בע"מ נגד עיריית ערד | 12/04/2014
מספר תיק: עע"מ 2825/15
תובע: ספורט ערד משרדית ולילך בע"מ | נתבע: עיריית ערד

28. יובל שטנדל נגד עיריית ערד | 24/05/2014
מספר תיק:
תובע: יובל שטנדל | נתבע: עיריית ערד

29. אמיליה לולה ארביב נגד עיריית ערד | 19/06/2014
מספר תיק:
תובע: אמיליה לולה ארביב | נתבע: עיריית ערד

30. ספורט ערד משרדית ולילך בע"מ נגד עיריית ערד | 11/07/2014
מספר תיק: עע"מ 2825/15
תובע: ספורט ערד משרדית ולילך בע"מ | נתבע: עיריית ערד

31. עיריית ערד נגד מאיר כליפא | 30/08/2014
מספר תיק: רע"א 828/01
תובע: עיריית ערד | נתבע: מאיר כליפא

32. עיריית ערד נגד נ. דרור בע"מ | 27/10/2014
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: נ. דרור בע"מ

33. א.י נגד עיריית ערד | 18/11/2014
מספר תיק:
תובע: א.י | נתבע: עיריית ערד

34. שני נחמן אורחה נגד עיריית ערד | 18/11/2014
מספר תיק: עע"מ 3499/08
תובע: שני נחמן אורחה | נתבע: עיריית ערד

35. עיריית ערד נגד מקום לחלום בע"מ | 05/12/2014
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: מקום לחלום בע"מ

36. עיריית ערד נגד עמותת צבאות ה ערד | 15/12/2014
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: עמותת צבאות ה ערד

37. עיבוד שבבי 1997 בע"מ נגד עיריית ערד | 02/10/2016
מספר תיק:
תובע: עיבוד שבבי 1997 בע"מ | נתבע: עיריית ערד

38. עיריית ערד נגד איגור דוגמרוב ת.ז. | 24/11/2016
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: איגור דוגמרוב ת.ז.

39. עיריית ערד נגד אליעזר ליפא דודק | 30/11/2016
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: אליעזר ליפא דודק

40. ל"נ נגד עיריית ערד | 13/01/2017
מספר תיק:
תובע: ל"נ | נתבע: עיריית ערד

41. התנועה למלחמה באנטישמיות נגד עיריית ערד | 15/01/2017
מספר תיק: עע"מ 128/17
תובע: התנועה למלחמה באנטישמיות | נתבע: עיריית ערד

42. עיריית ערד נגד המועצה הארצית לתכנון ולבניה | 09/03/2017
מספר תיק: בג"ץ 1016/16
תובע: עיריית ערד | נתבע: המועצה הארצית לתכנון ולבניה

43. עיריית ערד נגד לבב אנוש בע"מ | 05/04/2017
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: לבב אנוש בע"מ

44. עיריית ערד נגד סרגיי בלסקי | 10/07/2017
מספר תיק: בש"א 5458/17
תובע: עיריית ערד | נתבע: סרגיי בלסקי

45. רבקה בורטניק נגד עיריית ערד | 14/01/2018
מספר תיק:
תובע: רבקה בורטניק | נתבע: עיריית ערד

46. עיריית ערד נגד חדוה יום טוב אזולאי | 28/04/2018
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: חדוה יום טוב אזולאי

47. ע.א נגד עיריית ערד | 26/07/2018
מספר תיק:
תובע: ע.א | נתבע: עיריית ערד

48. אטה קובליו נגד עיריית ערד | 08/11/2018
מספר תיק:
תובע: אטה קובליו | נתבע: עיריית ערד

49. חברת מבני תעשיה בע"מ נגד עיריית ערד | 12/12/2018
מספר תיק: עמ"נ 25800-11
תובע: חברת מבני תעשיה בע"מ | נתבע: עיריית ערד

50. ליאורה סגרון נגד עיריית ערד | 26/12/2018
מספר תיק:
תובע: ליאורה סגרון | נתבע: עיריית ערד

51. עיריית ערד נגד יעקב יצחק פסטג ת.ז. | 20/02/2019
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: יעקב יצחק פסטג ת.ז.

52. אלעזר כהן ת.ז. נגד עיריית ערד | 04/04/2019
מספר תיק:
תובע: אלעזר כהן ת.ז. | נתבע: עיריית ערד

53. עיד אורחיל אלחמיאסה נגד עיריית ערד | 05/04/2019
מספר תיק:
תובע: עיד אורחיל אלחמיאסה | נתבע: עיריית ערד

54. עיריית ערד נגד המועצה הדתית | 16/05/2019
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: המועצה הדתית

55. נ. טמיר - פרויקטים נגד עיריית ערד | 30/01/2020
מספר תיק: ת"א 60375-03
תובע: נ. טמיר - פרויקטים | נתבע: עיריית ערד

56. עיריית ערד נגד עמנואל אנקונינה | 21/02/2020
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: עמנואל אנקונינה

57. נווה עופרים בע"מ נגד עיריית ערד | 28/04/2020
מספר תיק: ע"א 8385/09
תובע: נווה עופרים בע"מ | נתבע: עיריית ערד

58. עיריית ערד נגד הסוכנות היהודית לארץ ישראל | 20/06/2020
מספר תיק:
תובע: עיריית ערד | נתבע: הסוכנות היהודית לארץ ישראל