עיריית סלואד


נמצאו 22 פסקי דין של עיריית סלואד

1. עיריית סלואד נגד שר הבטחון | 17/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הבטחון

2. עיריית סלואד נגד שר הבטחון | 25/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הבטחון

3. עיריית סלואד נגד שר הביטחון | 08/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הביטחון

4. עיריית סלואד נגד שר הבטחון | 28/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הבטחון

5. עיריית סלואד נגד שר הביטחון | 18/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הביטחון

6. עיריית סלואד נגד שר הבטחון | 11/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הבטחון

7. עיריית סלואד נגד שר הביטחון | 03/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הביטחון

8. עיריית סלואד נגד שר הביטחון | 08/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הביטחון

9. עיריית סלואד נגד שר הביטחון | 08/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הביטחון

10. עיריית סלואד נגד שר הבטחון | 01/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הבטחון

11. עיריית סלואד נגד שר הביטחון | 12/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הביטחון

12. עיריית סלואד נגד שר הבטחון | 13/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הבטחון

13. עיריית סלואד נגד שר הבטחון | 13/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הבטחון

14. עיריית סלואד נגד שר הבטחון | 18/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הבטחון

15. עיריית סלואד נגד שר הביטחון | 19/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הביטחון

16. עיריית סלואד נגד שר הביטחון | 24/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הביטחון

17. עיריית סלואד נגד שר הבטחון | 20/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הבטחון

18. עיריית סלואד נגד שר הביטחון | 12/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הביטחון

19. עיריית סלואד נגד שר הבטחון | 03/11/2016
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הבטחון

20. עיריית סלואד נגד שר הבטחון | 14/12/2016
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הבטחון

21. עיריית סלואד נגד שר הבטחון | 08/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 419/14
תובע: עיריית סלואד | נתבע: שר הבטחון

22. עיריית סלואד נגד הכנסת | 08/02/2017
מספר תיק: בג"ץ 1308/17
תובע: עיריית סלואד | נתבע: הכנסת