עיריית נשר


נמצאו 39 פסקי דין של עיריית נשר

1. (..פאולינה קייליס נגד עיריית נשר ))בתיק פאולינה נגד עיריית נשר | 26/08/2009
מספר תיק: 004214/08
תובע: פאולינה קייליס | נתבע: עיריית נשר

2. פרוספריטי ע.ר.נ. בע"מ נגד עיריית נשר | 16/02/2012
מספר תיק: 5309-02-12
תובע: פרוספריטי ע.ר.נ. בע"מ | נתבע: עיריית נשר

3. רונית כהן נגד עיריית נשר | 16/04/2012
מספר תיק: עת"מ 19059-04-12
תובע: רונית כהן | נתבע: עיריית נשר

4. דוד מנחם נגד עיריית נשר | 02/05/2012
מספר תיק: ס"ע 13661-04-12
תובע: דוד מנחם | נתבע: עיריית נשר

5. נציג עובדים: לבנהרט מנחם נגד עיריית נשר | 31/05/2012
מספר תיק: ס"ע 22603-05-12
תובע: נציג עובדים: לבנהרט מנחם | נתבע: עיריית נשר

6. רויטל כהן נגד עיריית נשר | 10/06/2012
מספר תיק: ת"מ 1230-02-12
תובע: רויטל כהן | נתבע: עיריית נשר

7. עיריית נשר נגד א. כביר שיווק ותעשיות בע"מ | 24/09/2012
מספר תיק: עע"ם 8470/06
תובע: עיריית נשר | נתבע: א. כביר שיווק ותעשיות בע"מ

8. עיריית נשר נגד א. כביר שיווק ותעשיות בע"מ | 19/12/2012
מספר תיק:
תובע: עיריית נשר | נתבע: א. כביר שיווק ותעשיות בע"מ

9. עיריית נשר נגד א. כביר שיווק ותעשיות בע"מ | 16/01/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית נשר | נתבע: א. כביר שיווק ותעשיות בע"מ

10. עיריית נשר נגד א. כביר שיווק ותעשיות בע"מ | 16/01/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית נשר | נתבע: א. כביר שיווק ותעשיות בע"מ

11. נדל ארז נגד עיריית נשר | 10/03/2013
מספר תיק:
תובע: נדל ארז | נתבע: עיריית נשר

12. דני דהן נגד עיריית נשר | 05/05/2013
מספר תיק:
תובע: דני דהן | נתבע: עיריית נשר

13. עיריית נשר נגד דיירי הבית ברחוב התאנה 9 נשר | 27/04/2014
מספר תיק: מרע"א 7602/11
תובע: עיריית נשר | נתבע: דיירי הבית ברחוב התאנה 9 נשר

14. צפורה שריבר נגד עיריית נשר | 08/10/2013
מספר תיק:
תובע: צפורה שריבר | נתבע: עיריית נשר

15. תשלובת ח. אלוני בע"מ נגד עיריית נשר | 16/10/2013
מספר תיק: ע"א 2064/02
תובע: תשלובת ח. אלוני בע"מ | נתבע: עיריית נשר

16. שמחה פרץ נגד עיריית נשר | 20/10/2013
מספר תיק: בר"ם 7992/06
תובע: שמחה פרץ | נתבע: עיריית נשר

17. עיריית נשר נגד אייל דניאל הררי | 31/10/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית נשר | נתבע: אייל דניאל הררי

18. פוליכרום מינרלים בע"מ נגד עיריית נשר | 27/11/2013
מספר תיק: דנ"מ 954/04
תובע: פוליכרום מינרלים בע"מ | נתבע: עיריית נשר

19. פוליכרום מינרלים בע"מ נגד עיריית נשר | 31/01/2014
מספר תיק: עע"ם 482/03
תובע: פוליכרום מינרלים בע"מ | נתבע: עיריית נשר

20. רוסלן קליונין נגד עיריית נשר | 02/11/2014
מספר תיק: ע"א 134/64
תובע: רוסלן קליונין | נתבע: עיריית נשר

21. רעיה הרציג נגד עיריית נשר | 03/03/2014
מספר תיק:
תובע: רעיה הרציג | נתבע: עיריית נשר

22. אברהם יצחק בע"מ נגד עיריית נשר | 16/05/2014
מספר תיק: עע"מ 5159/08
תובע: אברהם יצחק בע"מ | נתבע: עיריית נשר

23. מוסך התאומים נשר בע"מ נגד עיריית נשר | 16/06/2014
מספר תיק: בעמ"נ 200/02
תובע: מוסך התאומים נשר בע"מ | נתבע: עיריית נשר

24. ר' ח' נגד עיריית נשר | 09/07/2014
מספר תיק:
תובע: ר' ח' | נתבע: עיריית נשר

25. עיריית נשר נגד מוסך התאומים בע"מ | 16/07/2014
מספר תיק: בר"מ 8562/15
תובע: עיריית נשר | נתבע: מוסך התאומים בע"מ

26. עיריית נשר נגד מוסך התאומים בע"מ | 29/08/2014
מספר תיק: בר"מ 8562/15
תובע: עיריית נשר | נתבע: מוסך התאומים בע"מ

27. עיריית נשר נגד מוסך התאומים בע"מ | 01/10/2014
מספר תיק: בר"מ 3956/16
תובע: עיריית נשר | נתבע: מוסך התאומים בע"מ

28. עיריית נשר נגד מוסך התאומים בע"מ | 24/10/2014
מספר תיק: בר"מ 3956/16
תובע: עיריית נשר | נתבע: מוסך התאומים בע"מ

29. עיריית נשר נגד מוסך התאומים בע"מ | 03/12/2014
מספר תיק: בר"מ 3956/16
תובע: עיריית נשר | נתבע: מוסך התאומים בע"מ

30. בית בלב בע"מ נגד עיריית נשר | 26/01/2017
מספר תיק: עע"מ 8833/16
תובע: בית בלב בע"מ | נתבע: עיריית נשר

31. ועד הבית ברחוב המסילה 17 נגד עיריית נשר | 03/04/2017
מספר תיק: בג"צ 2851/04
תובע: ועד הבית ברחוב המסילה 17 | נתבע: עיריית נשר

32. עיריית נשר נגד הראל חברה לביטוח בע"מ | 06/06/2017
מספר תיק: בש"א 4514/17
תובע: עיריית נשר | נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ

33. כלל חברה לביטוח בע"מ נגד עיריית נשר | 04/10/2017
מספר תיק:
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ | נתבע: עיריית נשר

34. מרק ליבשיץ נגד עיריית נשר | 15/07/2018
מספר תיק: בר"מ 5132/16
תובע: מרק ליבשיץ | נתבע: עיריית נשר

35. דוד כהן אקווה סיסטמס בע"מ נגד עיריית נשר | 22/07/2018
מספר תיק:
תובע: דוד כהן אקווה סיסטמס בע"מ | נתבע: עיריית נשר

36. ניר דרמון נגד עיריית נשר | 02/11/2018
מספר תיק:
תובע: ניר דרמון | נתבע: עיריית נשר

37. איילון חברה לביטוח בע"מ נגד עיריית נשר | 08/11/2018
מספר תיק: בע"א 6926/93
תובע: איילון חברה לביטוח בע"מ | נתבע: עיריית נשר

38. דלית הרוש נגד עיריית נשר | 18/02/2019
מספר תיק:
תובע: דלית הרוש | נתבע: עיריית נשר

39. טופ סקיי ליין נגד עיריית נשר | 08/10/2020
מספר תיק: עע"מ 2310/02
תובע: טופ סקיי ליין | נתבע: עיריית נשר