עיריית חדרה ר"מ


נמצאו 2 פסקי דין של עיריית חדרה ר"מ

1. עיריית חדרה ר"מ נגד כאלטק מחקר ופיתוח בע"מ | 23/02/2017
מספר תיק:
תובע: עיריית חדרה ר"מ | נתבע: כאלטק מחקר ופיתוח בע"מ

2. עמותת מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר ע"ר נגד עיריית חדרה ר"מ | 10/08/2019
מספר תיק:
תובע: עמותת מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר ע"ר | נתבע: עיריית חדרה ר"מ