עיריית אל חד'ר


נמצאו 13 פסקי דין של עיריית אל חד'ר

1. עיריית אל חד'ר נגד שר הבטחון | 29/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 9413/12
תובע: עיריית אל חד'ר | נתבע: שר הבטחון

2. עיריית אל חד'ר נגד שר הבטחון | 04/11/2012
מספר תיק:
תובע: עיריית אל חד'ר | נתבע: שר הבטחון

3. עיריית אל חד'ר נגד שר הבטחון | 18/11/2012
מספר תיק:
תובע: עיריית אל חד'ר | נתבע: שר הבטחון

4. עיריית אל חד'ר נגד שר הבטחון | 01/01/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית אל חד'ר | נתבע: שר הבטחון

5. עיריית אל חד'ר נגד שר הבטחון | 14/05/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית אל חד'ר | נתבע: שר הבטחון

6. עיריית אל חד'ר נגד שר הבטחון | 11/06/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית אל חד'ר | נתבע: שר הבטחון

7. עיריית אל חד'ר נגד שר הבטחון | 12/06/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית אל חד'ר | נתבע: שר הבטחון

8. עיריית אל חד'ר נגד שר הבטחון | 13/06/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית אל חד'ר | נתבע: שר הבטחון

9. עיריית אל חד'ר נגד שר הבטחון | 30/07/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית אל חד'ר | נתבע: שר הבטחון

10. עיריית אל חד'ר נגד שר הבטחון | 09/08/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית אל חד'ר | נתבע: שר הבטחון

11. עיריית אל חד'ר נגד שר הביטחון | 10/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 9413/12
תובע: עיריית אל חד'ר | נתבע: שר הביטחון

12. עיריית אל חד'ר נגד שר הביטחון | 22/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 9413/12
תובע: עיריית אל חד'ר | נתבע: שר הביטחון

13. עיריית אל חד'ר נגד שר הבטחון | 16/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 9413/12
תובע: עיריית אל חד'ר | נתבע: שר הבטחון