עוזי בן אחיקם


נמצאו 3 פסקי דין של עוזי בן אחיקם

1. עוזי בן אחיקם נגד שר הבריאות | 14/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 5926/06
תובע: עוזי בן אחיקם | נתבע: שר הבריאות

2. עוזי בן אחיקם נגד שר הבריאות | 13/02/2013
מספר תיק:
תובע: עוזי בן אחיקם | נתבע: שר הבריאות

3. עוזי בן אחיקם נגד המועצה הדתית ירושלים | 28/04/2018
מספר תיק: בג"ץ 2325/98
תובע: עוזי בן אחיקם | נתבע: המועצה הדתית ירושלים