עודד עזריאל


נמצאו 12 פסקי דין של עודד עזריאל

1. עודד עזריאל נגד מדינת ישראל | 22/03/2013
מספר תיק:
תובע: עודד עזריאל | נתבע: מדינת ישראל

2. עודד עזריאל נגד שירות בתי הסוהר | 12/01/2014
מספר תיק: רע"ב 6162/14
תובע: עודד עזריאל | נתבע: שירות בתי הסוהר

3. עודד עזריאל נגד שירות בתי הסוהר | 09/03/2014
מספר תיק: עת"א 8924-01
תובע: עודד עזריאל | נתבע: שירות בתי הסוהר

4. עודד עזריאל נגד מדינת ישראל | 25/04/2014
מספר תיק: מ"י 35545-05
תובע: עודד עזריאל | נתבע: מדינת ישראל

5. עודד עזריאל נגד שירות בתי הסוהר | 07/07/2014
מספר תיק:
תובע: עודד עזריאל | נתבע: שירות בתי הסוהר

6. עודד עזריאל נגד שירות בתי הסוהר | 03/09/2014
מספר תיק:
תובע: עודד עזריאל | נתבע: שירות בתי הסוהר

7. עודד עזריאל נגד שירות בתי הסוהר | 07/09/2014
מספר תיק:
תובע: עודד עזריאל | נתבע: שירות בתי הסוהר

8. עודד עזריאל נגד שירות בתי הסוהר | 07/09/2014
מספר תיק:
תובע: עודד עזריאל | נתבע: שירות בתי הסוהר

9. עודד עזריאל נגד מדינת ישראל | 30/09/2014
מספר תיק:
תובע: עודד עזריאל | נתבע: מדינת ישראל

10. עודד עזריאל נגד שירות בתי הסוהר | 17/10/2014
מספר תיק:
תובע: עודד עזריאל | נתבע: שירות בתי הסוהר

11. עודד עזריאל נגד שירות בתי הסוהר | 18/10/2014
מספר תיק:
תובע: עודד עזריאל | נתבע: שירות בתי הסוהר

12. עודד עזריאל נגד שירות בתי הסוהר | 17/11/2014
מספר תיק:
תובע: עודד עזריאל | נתבע: שירות בתי הסוהר