עדאלה


נמצאו 22 פסקי דין של עדאלה

1. עדאלה נגד אלוף פיקוד הדרום בצה"ל | 21/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 4969/04
תובע: עדאלה | נתבע: אלוף פיקוד הדרום בצה"ל

2. עדאלה נגד אלוף פיקוד הדרום בצה"ל | 20/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 4969/04
תובע: עדאלה | נתבע: אלוף פיקוד הדרום בצה"ל

3. עדאלה נגד אלוף פיקוד הדרום בצה"ל | 24/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 4969/04
תובע: עדאלה | נתבע: אלוף פיקוד הדרום בצה"ל

4. עדאלה נגד אלוף פיקוד הדרום בצה"ל | 26/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 4969/04
תובע: עדאלה | נתבע: אלוף פיקוד הדרום בצה"ל

5. עדאלה נגד שירות בתי הסוהר | 30/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 4283/14
תובע: עדאלה | נתבע: שירות בתי הסוהר

6. עדאלה נגד מינהל מקרקעי ישראל | 14/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 9289/03
תובע: עדאלה | נתבע: מינהל מקרקעי ישראל

7. עיריית רמלה נגד עדאלה | 11/01/2014
מספר תיק: דנג"ץ 7260/02
תובע: עיריית רמלה | נתבע: עדאלה

8. עדאלה נגד שר הפנים | 13/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 7052/03
תובע: עדאלה | נתבע: שר הפנים

9. עדאלה נגד היועץ המשפטי לממשלה | 22/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 3166/14
תובע: עדאלה | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

10. עיריית רמלה נגד עדאלה | 02/04/2014
מספר תיק: דנג"ץ 7260/02
תובע: עיריית רמלה | נתבע: עדאלה

11. עדאלה נגד מנהל בתי המשפטי בישראל | 08/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 792/02
תובע: עדאלה | נתבע: מנהל בתי המשפטי בישראל

12. עדאלה נגד משרד הבריאות | 17/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 7115/97
תובע: עדאלה | נתבע: משרד הבריאות

13. עדאלה נגד שר הדתות | 23/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 1113/99
תובע: עדאלה | נתבע: שר הדתות

14. עדאלה נגד משרד הבריאות | 13/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 7115/97
תובע: עדאלה | נתבע: משרד הבריאות

15. עדאלה נגד משרד הבריאות | 20/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 7115/97
תובע: עדאלה | נתבע: משרד הבריאות

16. עדאלה נגד משרד הבריאות | 27/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 7115/97
תובע: עדאלה | נתבע: משרד הבריאות

17. עדאלה נגד שר הדתות | 06/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 1113/99
תובע: עדאלה | נתבע: שר הדתות

18. עדאלה נגד עיריית תל אביב-יפו | 18/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 4112/99
תובע: עדאלה | נתבע: עיריית תל אביב-יפו

19. עדאלה נגד משרד הבריאות | 27/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 7115/97
תובע: עדאלה | נתבע: משרד הבריאות

20. עדאלה נגד משרד הבריאות | 30/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 7115/97
תובע: עדאלה | נתבע: משרד הבריאות

21. עדאלה נגד הכנסת | 25/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 3390/16
תובע: עדאלה | נתבע: הכנסת

22. עדאלה נגד השר לענייני דתות | 20/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 1113/99
תובע: עדאלה | נתבע: השר לענייני דתות