סיעת המפד"ל


נמצאו 2 פסקי דין של סיעת המפד"ל

1. סיעת המפד"ל נגד ראש ממשלת ישראל | 03/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 5904/00
תובע: סיעת המפד"ל | נתבע: ראש ממשלת ישראל

2. סיעת המפד"ל נגד שר החינוך | 18/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 2348/00
תובע: סיעת המפד"ל | נתבע: שר החינוך