סימונה מימון


נמצאו 18 פסקי דין של סימונה מימון

1. קרינאוי סלים נגדביטוח לאומי | 21/07/2009
מספר תיק: 001459/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: קרינאוי סלים | נתבע: שר הפנים

2. אמזלג שרה נגד בטוח לאומי-סניף ב | 22/10/2009
מספר תיק: 001889/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: אמזלג שרה | נתבע: שר הפנים

3. קאפח אילן נגד בטוח לאומי-סניף ב | 22/10/2009
מספר תיק: 001891/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: קאפח אילן | נתבע: שר הפנים

4. בשן ברכה נגד בטוח לאומי-סניף | 22/10/2009
מספר תיק: 002089/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: בשן ברכה | נתבע: שר הפנים

5. וקנין דניאל נגד בטוח לאומי-סניף | 22/10/2009
מספר תיק: 001212/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: וקנין דניאל | נתבע: שר הפנים

6. אדרי נפתלי נגד בטוח לאומי-סניף | 01/10/2009
מספר תיק: 002625/08 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: אדרי נפתלי | נתבע: שר הפנים

7. אדרי נפתלי נגד בטוח לאומי-סניף | 01/10/2009
מספר תיק: 002625/08 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: אדרי נפתלי | נתבע: שר הפנים

8. מרסל מוסקוביץ נגד בטוח לאומי-סנ | 09/11/2009
מספר תיק: 002851/07 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: מרסל מוסקוביץ | נתבע: שר הפנים

9. מריאכין אינה נגד ביטוח לאומי | 09/11/2009
מספר תיק: 002599/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: מריאכין אינה | נתבע: שר הפנים

10. אלה זרדוק נגד בטוח לאומי-סניף ב | 28/12/2009
מספר תיק: 003399/08 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: אלה זרדוק | נתבע: שר הפנים

11. אבו זעילה נגד בטוח לאומי-סניף | 28/12/2009
מספר תיק: 001971/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: אבו זעילה סלמאן | נתבע: שר הפנים

12. עובדיה אהובה נגד בטוח לאומי-סני | 28/12/2009
מספר תיק: 002100/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: עובדיה אהובה | נתבע: שר הפנים

13. קלרמן שמואל נגד ביטוח לאומי | 04/01/2010
מספר תיק: 002708/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: קלרמן שמואל | נתבע: שר הפנים

14. משה עזרן נגד בטוח לאומי-סניף בא | 05/01/2010
מספר תיק: 001999/09 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: משה עזרן | נתבע: שר הפנים

15. פפיסמדוב אלי נגד בטוח לאומי-סני | 05/01/2010
מספר תיק: 001487/07 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: פפיסמדוב אלי | נתבע: שר הפנים

16. אורן צבי נגד בטוח לאומי-סניף בא | 05/01/2010
מספר תיק: 003201/07 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: אורן צבי | נתבע: שר הפנים

17. שטרית שרה נגד בטוח לאומי-סניף ב | 05/01/2010
מספר תיק: 003384/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: שטרית שרה | נתבע: שר הפנים

18. אירנה גלפנבויים נגד סימונה מימון | 26/12/2019
מספר תיק: בע"א 73/49
תובע: אירנה גלפנבויים | נתבע: סימונה מימון