נתן שוימר


נמצאו 6 פסקי דין של נתן שוימר

1. נתן שוימר נגד ק.כאצ'ר בניה ופיתוח בע"מ | 21/06/2013
מספר תיק:
תובע: נתן שוימר | נתבע: ק.כאצ'ר בניה ופיתוח בע"מ

2. נתן שוימר נגד ק.כאצ'ר בניה ופיתוח בע"מ | 18/10/2013
מספר תיק:
תובע: נתן שוימר | נתבע: ק.כאצ'ר בניה ופיתוח בע"מ

3. נתן שוימר נגד ק.כאצ'ר בניה ופיתוח בע"מ | 16/03/2014
מספר תיק:
תובע: נתן שוימר | נתבע: ק.כאצ'ר בניה ופיתוח בע"מ

4. הועדה המקומית לתכנון ולבניה נגד נתן שוימר | 19/08/2014
מספר תיק: ע"א 321/01
תובע: הועדה המקומית לתכנון ולבניה | נתבע: נתן שוימר

5. הועדה המקומית לתכנון ולבניה נגד נתן שוימר | 24/08/2014
מספר תיק: ע"א 321/01
תובע: הועדה המקומית לתכנון ולבניה | נתבע: נתן שוימר

6. הועדה המקומית לתכנון ולבניה נגד נתן שוימר | 07/09/2014
מספר תיק: ע"א 321/01
תובע: הועדה המקומית לתכנון ולבניה | נתבע: נתן שוימר