נשיא המדינה


נמצאו 13 פסקי דין של נשיא המדינה

1. גלעד שמעון נגד נשיא המדינה | 19/04/2009
מספר תיק: 65/51
תובע: גלעד שמעון | נתבע: נשיא המדינה

2. גלעד שמן נגד נשיא המדינה | 28/09/2012
מספר תיק: בשג"ץ 4826/07
תובע: גלעד שמן | נתבע: נשיא המדינה

3. גלעד שמן נגד נשיא המדינה | 09/11/2012
מספר תיק:
תובע: גלעד שמן | נתבע: נשיא המדינה

4. בנימין מולאיב נגד נשיא המדינה | 16/12/2012
מספר תיק:
תובע: בנימין מולאיב | נתבע: נשיא המדינה

5. נאסר סעדי נגד נשיא המדינה | 11/08/2013
מספר תיק:
תובע: נאסר סעדי | נתבע: נשיא המדינה

6. ח'אלד מזאריב נגד נשיא המדינה | 17/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 10404/03
תובע: ח'אלד מזאריב | נתבע: נשיא המדינה

7. גריפאת אמינה נגד נשיא המדינה | 21/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 9981/03
תובע: גריפאת אמינה | נתבע: נשיא המדינה

8. סמיר סרסאוי נגד נשיא המדינה | 30/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6659/03
תובע: סמיר סרסאוי | נתבע: נשיא המדינה

9. שלמה עם שלם נגד נשיא המדינה | 15/11/2014
מספר תיק: בשג"צ 3069/00
תובע: שלמה עם שלם | נתבע: נשיא המדינה

10. פורום היוצרים הדוקומנטריים נגד נשיא המדינה | 13/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 5933/98
תובע: פורום היוצרים הדוקומנטריים | נתבע: נשיא המדינה

11. אבי ועקנין נגד נשיא המדינה | 19/10/2017
מספר תיק: בג"ץ 6430/97
תובע: אבי ועקנין | נתבע: נשיא המדינה

12. אליאס יעקב נגד נשיא המדינה | 24/10/2017
מספר תיק: בג"ץ 4383/98
תובע: אליאס יעקב | נתבע: נשיא המדינה

13. שלמה שקד נגד נשיא המדינה | 02/12/2019
מספר תיק: בשג"ץ 4970/97
תובע: שלמה שקד | נתבע: נשיא המדינה