ניר לוי


נמצאו 26 פסקי דין של ניר לוי

1. ניר לוי נגד הפול המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ | 18/09/2009
מספר תיק: 013772/07
תובע: ניר לוי | נתבע: הפול המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ

2. ניר לוי נגד שלג לבן (1986) בע"מ | 17/04/2012
מספר תיק: ס"ע 60218-01-12
תובע: ניר לוי | נתבע: שלג לבן )1986( בע"מ

3. THABPANYA WICHIAN נגד ניר לוי | 21/06/2012
מספר תיק: ס"ע 44887-01-12
תובע: THABPANYA WICHIAN | נתבע: ניר לוי

4. שלמה שרשבסקי נגד ניר לוי | 06/08/2012
מספר תיק: ת"א 33652-05-12
תובע: שלמה שרשבסקי | נתבע: ניר לוי

5. ניר לוי נגד בנק הפועלים-סניף 255 | 21/11/2012
מספר תיק:
תובע: ניר לוי | נתבע: בנק הפועלים-סניף 255

6. שומרה חברה לביטוח בע"מ נגד ניר לוי | 24/11/2012
מספר תיק:
תובע: שומרה חברה לביטוח בע"מ | נתבע: ניר לוי

7. דודי סוכנויות עזוז בע"מ נגד ניר לוי | 20/05/2013
מספר תיק:
תובע: דודי סוכנויות עזוז בע"מ | נתבע: ניר לוי

8. ניר לוי נגד מדינת ישראל | 22/09/2013
מספר תיק: רע"פ 8500/04
תובע: ניר לוי | נתבע: מדינת ישראל

9. ניר לוי נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 23/10/2013
מספר תיק:
תובע: ניר לוי | נתבע: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

10. ניר לוי נגד בן-הרצל דורון | 23/02/2014
מספר תיק: תא"ח 1565-05
תובע: ניר לוי | נתבע: בן-הרצל דורון

11. רות מזל בן בשט נגד ניר לוי | 29/03/2014
מספר תיק:
תובע: רות מזל בן בשט | נתבע: ניר לוי

12. ניר לוי נגד אריאל רומנו | 31/03/2014
מספר תיק:
תובע: ניר לוי | נתבע: אריאל רומנו

13. ניר לוי נגד בן-הרצל דורון | 17/04/2014
מספר תיק:
תובע: ניר לוי | נתבע: בן-הרצל דורון

14. מדינת ישראל נגד ניר לוי | 27/05/2014
מספר תיק:
תובע: מדינת ישראל | נתבע: ניר לוי

15. מדינת ישראל נגד ניר לוי | 27/05/2014
מספר תיק:
תובע: מדינת ישראל | נתבע: ניר לוי

16. מדינת ישראל נגד ניר לוי | 07/07/2014
מספר תיק:
תובע: מדינת ישראל | נתבע: ניר לוי

17. לימור שי נגד ניר לוי | 16/10/2014
מספר תיק:
תובע: לימור שי | נתבע: ניר לוי

18. מדינת ישראל נגד ניר לוי | 30/11/2016
מספר תיק: בת"פ 2935-07
תובע: מדינת ישראל | נתבע: ניר לוי

19. ניר לוי נגד יחזקאל כדורי | 28/04/2018
מספר תיק:
תובע: ניר לוי | נתבע: יחזקאל כדורי

20. ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ נגד ניר לוי | 26/10/2018
מספר תיק:
תובע: ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ | נתבע: ניר לוי

21. ספי חפצדי נגד ניר לוי | 13/05/2019
מספר תיק:
תובע: ספי חפצדי | נתבע: ניר לוי

22. ליסקאר רם בע"מ נגד ניר לוי | 09/06/2019
מספר תיק:
תובע: ליסקאר רם בע"מ | נתבע: ניר לוי

23. ניר לוי נגד המוסד לביטוח לאומי | 22/08/2019
מספר תיק:
תובע: ניר לוי | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

24. אלעד בנימין ורון נגד ניר לוי | 08/12/2019
מספר תיק: ע"א 5000/92
תובע: אלעד בנימין ורון | נתבע: ניר לוי

25. משה זוביב נגד ניר לוי | 26/12/2019
מספר תיק:
תובע: משה זוביב | נתבע: ניר לוי

26. אלפונסו סאסי נגד ניר לוי | 20/01/2020
מספר תיק: דנ"א 2045/05
תובע: אלפונסו סאסי | נתבע: ניר לוי