נביל ניג'ם


נמצאו 3 פסקי דין של נביל ניג'ם

1. מדינת ישראל נגד נביל ניג'ם | 19/12/2013
מספר תיק: בש"פ 9644/03
תובע: מדינת ישראל | נתבע: נביל ניג'ם

2. מדינת ישראל נגד נביל ניג'ם | 08/01/2014
מספר תיק: בש"פ 7239/03
תובע: מדינת ישראל | נתבע: נביל ניג'ם

3. מדינת ישראל נגד נביל ניג'ם | 12/01/2014
מספר תיק: בש"פ 7239/03
תובע: מדינת ישראל | נתבע: נביל ניג'ם