מתוולי פאוזי


נמצאו 2 פסקי דין של מתוולי פאוזי

1. מתוולי נגד רסל | 08/02/2010
מספר תיק: 003580/09 , סוג תיק תק , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט לתביעות קטנות ירושלים
תובע: מתוולי פאוזי | נתבע: רסל אלון

2. התאחדות קבלנים נגד מתוולי פאוז | 02/03/2010
מספר תיק: 003595/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | נתבע: מתוולי פאוזי