מרכז תורני רעננה


נמצאו 6 פסקי דין של מרכז תורני רעננה

1. מרכז תורני רעננה נגד משרד החינוך | 25/08/2013
מספר תיק:
תובע: מרכז תורני רעננה | נתבע: משרד החינוך

2. מרכז תורני רעננה נגד משרד החינוך | 30/08/2013
מספר תיק:
תובע: מרכז תורני רעננה | נתבע: משרד החינוך

3. מרכז תורני רעננה נגד משרד החינוך | 05/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 8405/13
תובע: מרכז תורני רעננה | נתבע: משרד החינוך

4. מרכז תורני רעננה נגד משרד החינוך | 09/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 8405/13
תובע: מרכז תורני רעננה | נתבע: משרד החינוך

5. מרכז תורני רעננה נגד משרד החינוך | 23/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 8405/13
תובע: מרכז תורני רעננה | נתבע: משרד החינוך

6. מרכז תורני רעננה נגד משרד החינוך | 17/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 8405/13
תובע: מרכז תורני רעננה | נתבע: משרד החינוך