מרים קרויטורו


נמצאו 1 פסקי דין של מרים קרויטורו

1. מרים קרויטורו נגד היועץ המשפטי לממשלה | 15/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 7801/06
תובע: מרים קרויטורו | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה