מריה לוסיה במבה


נמצאו 1 פסקי דין של מריה לוסיה במבה

1. במה לוסיה נגד משרד הפנים | 02/11/2009
מספר תיק: 003243/08 , סוג תיק עתמ , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בימ\"ש לעניינים מינהליים ת\"א
תובע: מריה לוסיה במבה | נתבע: מדינת ישראל (משרד הפנים)