מרדכי שושני


נמצאו 4 פסקי דין של מרדכי שושני

1. מרדכי שושני נגד בטוח לאומי-סניף | 06/04/2010
מספר תיק: 010114/10 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מרדכי שושני | נתבע: בטוח לאומי-סניף ירושלים

2. מרדכי שושני נגד מדינת ישראל | 09/06/2014
מספר תיק: ע"פ 5450/00
תובע: מרדכי שושני | נתבע: מדינת ישראל

3. מרדכי שושני נגד מדינת ישראל | 10/11/2014
מספר תיק: ע"פ 5450/00
תובע: מרדכי שושני | נתבע: מדינת ישראל

4. מדינת ישראל נגד מרדכי שושני | 07/12/2014
מספר תיק: בש"פ 3913/00
תובע: מדינת ישראל | נתבע: מרדכי שושני