מרדכי חדד


נמצאו 6 פסקי דין של מרדכי חדד

1. בנק לאומי משכ. סניף משרד ראשי נגד מרדכי חדד | 01/11/2012
מספר תיק:
תובע: בנק לאומי משכ. סניף משרד ראשי | נתבע: מרדכי חדד

2. מרדכי חדד נגד יבגני זיטומירסקי | 04/12/2012
מספר תיק:
תובע: מרדכי חדד | נתבע: יבגני זיטומירסקי

3. מרדכי חדד נגד שרת המשפטים | 05/08/2013
מספר תיק:
תובע: מרדכי חדד | נתבע: שרת המשפטים

4. מרדכי חדד נגד נעמה בן טל | 10/09/2014
מספר תיק: ע"א 1449/16
תובע: מרדכי חדד | נתבע: נעמה בן טל

5. מרדכי חדד נגד נעמה בן טל | 25/09/2014
מספר תיק: ע"א 1449/16
תובע: מרדכי חדד | נתבע: נעמה בן טל

6. מדינת ישראל נגד מרדכי חדד | 29/07/2018
מספר תיק: בע"פ 2513/96
תובע: מדינת ישראל | נתבע: מרדכי חדד