מרדכי ויכטר


נמצאו 4 פסקי דין של מרדכי ויכטר

1. מרדכי ויכטר - המוסד לביטוח לאומי | 21/07/2009
מספר תיק: 001913/08
תובע: מרדכי ויכטר | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

2. מרדכי ויכטר - המוסד לביטוח לאומי | 17/09/2009
מספר תיק: 001913/08
תובע: מרדכי ויכטר | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

3. מרדכי ויכטר - המוסד לביטוח לאומי | 07/12/2009
מספר תיק: 001913/08 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: מרדכי ויכטר | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

4. מרדכי ויכטר - המוסד לביטוח לאומי | 07/01/2010
מספר תיק: 001913/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: מרדכי ויכטר | נתבע: המוסד לביטוח לאומי