מרדכי ברנס


נמצאו 10 פסקי דין של מרדכי ברנס

1. מרדכי ברנס נגד משרד התחבורה | 20/05/2012
מספר תיק: עת"מ 12895-02-12
תובע: מרדכי ברנס | נתבע: משרד התחבורה

2. מרדכי ברנס נגד משרד התחבורה | 20/09/2012
מספר תיק: עע"ם 6780/12
תובע: מרדכי ברנס | נתבע: משרד התחבורה

3. מרדכי ברנס נגד אלוף פיקוד המרכז | 23/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 2980/06
תובע: מרדכי ברנס | נתבע: אלוף פיקוד המרכז

4. מרדכי ברנס נגד ועדת אשכול רכב | 30/10/2012
מספר תיק:
תובע: מרדכי ברנס | נתבע: ועדת אשכול רכב

5. מרדכי ברנס נגד מדינת ישראל | 22/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 9529/04
תובע: מרדכי ברנס | נתבע: מדינת ישראל

6. מרדכי ברנס נגד מדינת ישראל | 20/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 5973/13
תובע: מרדכי ברנס | נתבע: מדינת ישראל

7. מרדכי ברנס נגד כלכלית ירושלים בע"מ | 20/02/2014
מספר תיק:
תובע: מרדכי ברנס | נתבע: כלכלית ירושלים בע"מ

8. מרדכי ברנס נגד משטרת ישראל | 14/11/2016
מספר תיק: בג"ץ 8158/15
תובע: מרדכי ברנס | נתבע: משטרת ישראל

9. רשות השידור נגד מרדכי ברנס | 20/04/2018
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: מרדכי ברנס

10. מרדכי ברנס נגד רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ | 26/04/2018
מספר תיק:
תובע: מרדכי ברנס | נתבע: רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ