מרדכי אפרתי


נמצאו 7 פסקי דין של מרדכי אפרתי

1. מרדכי אפרתי נגד לשכת עורכי הדין | 24/09/2013
מספר תיק: על"ע 1368/04
תובע: מרדכי אפרתי | נתבע: לשכת עורכי הדין

2. מרדכי אפרתי נגד זנוה (1984) בע"מ | 15/04/2012
מספר תיק: ע"א 54216-03-12
תובע: מרדכי אפרתי | נתבע: זנוה )1984( בע"מ

3. אברהם צדיקי נגד מרדכי אפרתי | 28/03/2013
מספר תיק:
תובע: אברהם צדיקי | נתבע: מרדכי אפרתי

4. רחמים חושן נגד מרדכי אפרתי | 15/05/2013
מספר תיק:
תובע: רחמים חושן | נתבע: מרדכי אפרתי

5. מרדכי אפרתי נגד לשכת עורכי הדין | 24/10/2013
מספר תיק: על"ע 1368/04
תובע: מרדכי אפרתי | נתבע: לשכת עורכי הדין

6. רחמים חושן נגד מרדכי אפרתי | 19/02/2014
מספר תיק:
תובע: רחמים חושן | נתבע: מרדכי אפרתי

7. אברהם צדיקי נגד מרדכי אפרתי | 10/03/2014
מספר תיק:
תובע: אברהם צדיקי | נתבע: מרדכי אפרתי