מרדכי איזנברג


נמצאו 7 פסקי דין של מרדכי איזנברג

1. מרדכי איזנברג נגד מועצת העיר בני ברק | 02/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 476/02
תובע: מרדכי איזנברג | נתבע: מועצת העיר בני ברק

2. מרדכי איזנברג נגד שר התשתיות האנרגיה והמים | 05/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 6507/15
תובע: מרדכי איזנברג | נתבע: שר התשתיות האנרגיה והמים

3. מרדכי איזנברג נגד הדת היהודיים | 21/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 7175/01
תובע: מרדכי איזנברג | נתבע: הדת היהודיים

4. מרדכי איזנברג נגד שר התשתיות האנרגיה והמים יו"ר הוועדה לבחירות דיינים | 31/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 6507/15
תובע: מרדכי איזנברג | נתבע: שר התשתיות האנרגיה והמים יו"ר הוועדה לבחירות דיינים

5. מרדכי איזנברג נגד עיריית בני ברק | 24/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 2651/00
תובע: מרדכי איזנברג | נתבע: עיריית בני ברק

6. מרדכי איזנברג נגד היועץ המשפטי לממשלה | 27/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 3905/00
תובע: מרדכי איזנברג | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

7. מרדכי איזנברג נגד היועץ המשפטי לממשלה | 30/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 3905/00
תובע: מרדכי איזנברג | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה