מרגריטה קומריסטי


נמצאו 5 פסקי דין של מרגריטה קומריסטי

1. מרגריטה קומריסטי נגד שר המשפטים | 13/12/2012
מספר תיק:
תובע: מרגריטה קומריסטי | נתבע: שר המשפטים

2. מרגריטה קומריסטי נגד שר המשפטים | 16/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 2547/12
תובע: מרגריטה קומריסטי | נתבע: שר המשפטים

3. מרגריטה קומריסטי נגד שר המשפטים | 08/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 2547/12
תובע: מרגריטה קומריסטי | נתבע: שר המשפטים

4. מרגריטה קומריסטי נגד שר המשפטים | 26/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 2547/12
תובע: מרגריטה קומריסטי | נתבע: שר המשפטים

5. מרגריטה קומריסטי נגד שר המשפטים | 02/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 2547/12
תובע: מרגריטה קומריסטי | נתבע: שר המשפטים