מסילתי אברהם


נמצאו 2 פסקי דין של מסילתי אברהם

1. מסילתי אברהם נגד מדינת ישראל | 01/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 8833/02
תובע: מסילתי אברהם | נתבע: מדינת ישראל

2. מסילתי אברהם נגד מדינת ישראל | 07/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 2989/01
תובע: מסילתי אברהם | נתבע: מדינת ישראל