מנכ"ל משרד הבריאות


נמצאו 13 פסקי דין של מנכ"ל משרד הבריאות

1. פלוני נגד מנכ"ל משרד הבריאות | 21/03/2013
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: מנכ"ל משרד הבריאות

2. מנכ"ל משרד הבריאות נגד באסל נאסר | 11/11/2013
מספר תיק: עע"מ 3486/14
תובע: מנכ"ל משרד הבריאות | נתבע: באסל נאסר

3. מנכ"ל משרד הבריאות נגד באסל נאסר | 01/12/2013
מספר תיק: עע"מ 3486/14
תובע: מנכ"ל משרד הבריאות | נתבע: באסל נאסר

4. פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ נגד מנכ"ל משרד הבריאות | 12/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 4675/03
תובע: פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ | נתבע: מנכ"ל משרד הבריאות

5. מנכ"ל משרד הבריאות נגד באסל נאסר | 03/01/2014
מספר תיק: עע"מ 3486/14
תובע: מנכ"ל משרד הבריאות | נתבע: באסל נאסר

6. מנכ"ל משרד הבריאות נגד ד"ר מרסלו שפיץ | 22/01/2014
מספר תיק: ע"א 4959/03
תובע: מנכ"ל משרד הבריאות | נתבע: ד"ר מרסלו שפיץ

7. בע"מ" נגד מנכ"ל משרד הבריאות | 19/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 9439/01
תובע: בע"מ" | נתבע: מנכ"ל משרד הבריאות

8. בע"מ נגד מנכ"ל משרד הבריאות | 24/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 9439/01
תובע: בע"מ | נתבע: מנכ"ל משרד הבריאות

9. ניסים חדד נגד מנכ"ל משרד הבריאות | 23/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 924/01
תובע: ניסים חדד | נתבע: מנכ"ל משרד הבריאות

10. עו"ד אורי ענבר נגד מנכ"ל משרד הבריאות | 28/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 4321/15
תובע: עו"ד אורי ענבר | נתבע: מנכ"ל משרד הבריאות

11. קו שרותי רפואה בע"מ נגד מנכ"ל משרד הבריאות | 26/03/2017
מספר תיק: בג"ץ 4134/96
תובע: קו שרותי רפואה בע"מ | נתבע: מנכ"ל משרד הבריאות

12. אורי קורנהנדלר נגד מנכ"ל משרד הבריאות | 24/06/2017
מספר תיק: בג"ץ 485/98
תובע: אורי קורנהנדלר | נתבע: מנכ"ל משרד הבריאות

13. סמדר וינוגרד נגד מנכ"ל משרד הבריאות | 09/07/2017
מספר תיק: בג"ץ 3540/99
תובע: סמדר וינוגרד | נתבע: מנכ"ל משרד הבריאות