מנהל מיסוי מקרקעין


נמצאו 37 פסקי דין של מנהל מיסוי מקרקעין

1. מ.ו השקעות בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 26/01/2012
מספר תיק: 7635/11
תובע: מ.ו השקעות בע"מ | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

2. מנהל מיסוי מקרקעין נגד מוסטפא נח'אש | 03/05/2012
מספר תיק: ע"א 1617/10
תובע: מנהל מיסוי מקרקעין | נתבע: מוסטפא נח'אש

3. מנהל מיסוי מקרקעין נגד מ ס קרקעות הגליל | 23/05/2012
מספר תיק: ע"א 3568/12
תובע: מנהל מיסוי מקרקעין | נתבע: מ ס קרקעות הגליל

4. יואל קלמס נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 24/05/2012
מספר תיק: ו"ע 14840-09-11
תובע: יואל קלמס | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

5. ציון פרהדיאן נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 04/06/2012
מספר תיק: ו"ע 28737-02-11
תובע: ציון פרהדיאן | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

6. פיננסטיק בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 22/08/2012
מספר תיק: ע"א 3703/12
תובע: פיננסטיק בע"מ | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

7. מרדכי ויסבורט נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 16/09/2012
מספר תיק: ע"א 8708/07
תובע: מרדכי ויסבורט | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

8. יאלי הרן נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 23/09/2012
מספר תיק: ע"א 6721/12
תובע: יאלי הרן | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

9. יהונתן לנגר נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 25/10/2012
מספר תיק: ע"א 3440/11
תובע: יהונתן לנגר | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

10. שמשון זליג ושות' חברה קבלנית בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 07/06/2013
מספר תיק:
תובע: שמשון זליג ושות' חברה קבלנית בע"מ | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

11. נבולסי רפיק נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 15/08/2013
מספר תיק:
תובע: נבולסי רפיק | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

12. ד"ר משה וינברג נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 16/11/2013
מספר תיק: ע"א 5238/13
תובע: ד"ר משה וינברג | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

13. אלדד חסון נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 02/12/2013
מספר תיק: ע"א 501/03
תובע: אלדד חסון | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

14. גדעון ברנט נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 06/12/2013
מספר תיק: ע"א 9965/03
תובע: גדעון ברנט | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

15. עז' המנוח נג'יב סמרה נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 26/12/2013
מספר תיק: ו"ע 28997-01
תובע: עז' המנוח נג'יב סמרה | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

16. עירית גאון נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 27/12/2013
מספר תיק: ע"א 5600/03
תובע: עירית גאון | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

17. אסיא תעשיות כימיות בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 12/01/2014
מספר תיק: ע"א 8964/02
תובע: אסיא תעשיות כימיות בע"מ | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

18. רותם שני יזמות והשקעות בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 14/01/2014
מספר תיק: ע"א 7396/14
תובע: רותם שני יזמות והשקעות בע"מ | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

19. פיננסטיק בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 17/01/2014
מספר תיק: ע"א 3703/12
תובע: פיננסטיק בע"מ | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

20. אלדד חסון נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 18/02/2014
מספר תיק: ע"א 501/03
תובע: אלדד חסון | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

21. אחזקות ליגת בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 18/02/2014
מספר תיק:
תובע: אחזקות ליגת בע"מ | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

22. אברהם גרובר נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 23/02/2014
מספר תיק: ע"א 3489/99
תובע: אברהם גרובר | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

23. ד"ר משה וינברג נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 26/02/2014
מספר תיק: ע"א 5238/13
תובע: ד"ר משה וינברג | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

24. אסיא תעשיות כימיות בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 03/03/2014
מספר תיק: ע"א 8964/02
תובע: אסיא תעשיות כימיות בע"מ | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

25. צבי רפפורט נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 12/04/2014
מספר תיק: ע"א 3178/12
תובע: צבי רפפורט | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

26. מלון מגדלות תל אביב שותפות מוגבלת נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 14/04/2014
מספר תיק:
תובע: מלון מגדלות תל אביב שותפות מוגבלת | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

27. עופר בט נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 19/06/2014
מספר תיק: ע"א 6895/15
תובע: עופר בט | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

28. שחם 81 הנדסה אזרחית בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 09/08/2014
מספר תיק: ע"א 8216/00
תובע: שחם 81 הנדסה אזרחית בע"מ | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

29. מאריציו לוי נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 02/02/2017
מספר תיק: בו"ע 48140-01
תובע: מאריציו לוי | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

30. יורם וינוגרד נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 24/04/2017
מספר תיק: ע"א 3886/12
תובע: יורם וינוגרד | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

31. אסתר מנו נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 29/06/2018
מספר תיק: בע"א 1046/12
תובע: אסתר מנו | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

32. רבקה פיין נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 25/12/2018
מספר תיק:
תובע: רבקה פיין | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

33. שיכון ובינוי נדלן בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 11/04/2019
מספר תיק: ו"ע 20861-09
תובע: שיכון ובינוי נדלן בע"מ | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

34. מנהל מיסוי מקרקעין נגד מחמד פריד עגלוני | 13/04/2019
מספר תיק:
תובע: מנהל מיסוי מקרקעין | נתבע: מחמד פריד עגלוני

35. אמרלד בנין ופיתוח בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 13/06/2019
מספר תיק: בו"ע 67093-06
תובע: אמרלד בנין ופיתוח בע"מ | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

36. שמואל נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 29/10/2019
מספר תיק: המ"פ 979/97
תובע: שמואל | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין

37. פתרון בעיה בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין | 14/05/2020
מספר תיק: ו"ע 44860-03
תובע: פתרון בעיה בע"מ | נתבע: מנהל מיסוי מקרקעין