ממשלת ישראל


נמצאו 100 פסקי דין של ממשלת ישראל

1. איגוד העובדים האפריקנים נגד ממשלת ישראל | 22/04/2010
מספר תיק: 1602/10
תובע: איגוד העובדים האפריקנים | נתבע: ממשלת ישראל

2. רמזי סלאח נגד ממשלת ישראל | 02/05/2010
מספר תיק: 8260/08
תובע: רמזי סלאח | נתבע: ממשלת ישראל

3. יעל ארן נגד ממשלת ישראל | 20/04/2009
מספר תיק: 5755/08
תובע: יעל ארן | נתבע: ממשלת ישראל

4. אגודת העיתונאים בתל אביב נגד ממשלת ישראל | 24/11/2011
מספר תיק: 5599/11
תובע: אגודת העיתונאים בתל אביב | נתבע: ממשלת ישראל

5. זיגי שרמן נגד ממשלת ישראל | 05/12/2011
מספר תיק: 7704/11
תובע: זיגי שרמן | נתבע: ממשלת ישראל

6. יובלים ש.ד.י. בע"מ ו-16 אח' נגד ממשלת ישראל | 05/01/2012
מספר תיק: 10541/09
תובע: יובלים ש.ד.י. בע"מ ו-16 אח' | נתבע: ממשלת ישראל

7. סאלח חלמי עבדאלרחמן נגד ממשלת ישראל | 15/04/2012
מספר תיק: בג"ץ 4823/07
תובע: סאלח חלמי עבדאלרחמן ואח' | נתבע: ממשלת ישראל

8. ועד מקומי הר עמשא נגד ממשלת ישראל | 06/05/2012
מספר תיק: בג"ץ 1374/11
תובע: ועד מקומי הר עמשא ואח' | נתבע: ממשלת ישראל

9. אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה נגד ממשלת ישראל | 24/05/2012
מספר תיק: בג"ץ 112/12
תובע: אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה | נתבע: ממשלת ישראל

10. אלמגור ארגון נפגעי הטרור נגד ממשלת ישראל | 31/05/2012
מספר תיק: בג"ץ 4304/12
תובע: אלמגור ארגון נפגעי הטרור | נתבע: ממשלת ישראל

11. אסצ'אלאו אמבאו נגד ממשלת ישראל | 20/08/2013
מספר תיק:
תובע: אסצ'אלאו אמבאו | נתבע: ממשלת ישראל

12. אשכולות חברת כוח אדם בע"מ נגד ממשלת ישראל | 05/06/2012
מספר תיק: בג"ץ 9161/07
תובע: אשכולות חברת כוח אדם בע"מ | נתבע: ממשלת ישראל

13. חיים פישר נגד ממשלת ישראל | 07/06/2012
מספר תיק: בג"ץ 3574/12
תובע: חיים פישר | נתבע: ממשלת ישראל

14. תנועת דרור ישראל נגד ממשלת ישראל | 19/07/2012
מספר תיק: בג"ץ 729/10
תובע: תנועת דרור ישראל | נתבע: ממשלת ישראל

15. פלוני נגד ממשלת ישראל | 02/08/2012
מספר תיק: בג"ץ 8766/11
תובע: פלוני | נתבע: ממשלת ישראל

16. יוסף פנחס כהן -עו"ד נגד ממשלת ישראל | 08/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 7844/07
תובע: יוסף פנחס כהן -עו"ד ואח' | נתבע: ממשלת ישראל

17. רונן אליהו נגד ממשלת ישראל | 08/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 8035/07
תובע: רונן אליהו | נתבע: ממשלת ישראל

18. משק פסקל עולש בע"מ נגד ממשלת ישראל | 09/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 4761/07
תובע: משק פסקל עולש בע"מ | נתבע: ממשלת ישראל

19. עמותת אנשי הדממה נגד ממשלת ישראל | 10/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 3537/07
תובע: עמותת אנשי הדממה | נתבע: ממשלת ישראל

20. רוסתם מנוקיאן נגד ממשלת ישראל | 20/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 7717/07
תובע: רוסתם מנוקיאן | נתבע: ממשלת ישראל

21. שירותי בריאות כללית נגד ממשלת ישראל | 24/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 7902/05
תובע: שירותי בריאות כללית | נתבע: ממשלת ישראל

22. מועצה מקומית אלפי מנשה נגד ממשלת ישראל | 30/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 10309/06
תובע: מועצה מקומית אלפי מנשה | נתבע: ממשלת ישראל

23. התאחדות הסטודנטים בישראל נגד ממשלת ישראל | 09/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 616/11
תובע: התאחדות הסטודנטים בישראל | נתבע: ממשלת ישראל

24. מחמוד מחמד רשיד טקאטקה נגד ממשלת ישראל | 11/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 834/07
תובע: מחמוד מחמד רשיד טקאטקה | נתבע: ממשלת ישראל

25. סלים אבו אלקיעאן נגד ממשלת ישראל | 13/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 6094/12
תובע: סלים אבו אלקיעאן | נתבע: ממשלת ישראל

26. אלמגור - ארגון נפגעי טרור נגד ממשלת ישראל | 17/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 6316/07
תובע: אלמגור - ארגון נפגעי טרור | נתבע: ממשלת ישראל

27. גדבאן נסר נגד ממשלת ישראל | 20/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 8300/02
תובע: גדבאן נסר | נתבע: ממשלת ישראל

28. שושנה לוי נגד ממשלת ישראל | 25/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 1662/05
תובע: שושנה לוי | נתבע: ממשלת ישראל

29. התאחדות הסטודנטים בישראל נגד ממשלת ישראל | 25/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 616/11
תובע: התאחדות הסטודנטים בישראל | נתבע: ממשלת ישראל

30. אסצ'אלאו אמבאו נגד ממשלת ישראל | 27/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 5904/03
תובע: אסצ'אלאו אמבאו | נתבע: ממשלת ישראל

31. פלוני נגד ממשלת ישראל | 28/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 7914/12
תובע: פלוני | נתבע: ממשלת ישראל

32. תנועת נאמני הר הבית נגד ממשלת ישראל | 30/10/2012
מספר תיק:
תובע: תנועת נאמני הר הבית | נתבע: ממשלת ישראל

33. האגודה לזכות הציבור לדעת נגד ממשלת ישראל | 30/10/2012
מספר תיק:
תובע: האגודה לזכות הציבור לדעת | נתבע: ממשלת ישראל

34. עמותת אנשי הדממה נגד ממשלת ישראל | 01/11/2012
מספר תיק:
תובע: עמותת אנשי הדממה | נתבע: ממשלת ישראל

35. אשכולות חברת כוח אדם בע"מ נגד ממשלת ישראל | 10/11/2012
מספר תיק:
תובע: אשכולות חברת כוח אדם בע"מ | נתבע: ממשלת ישראל

36. חדו"ש לחופש דת ושוויון נגד ממשלת ישראל | 11/11/2012
מספר תיק:
תובע: חדו"ש לחופש דת ושוויון | נתבע: ממשלת ישראל

37. מרגלית ש.א.רכב בע"מ נגד ממשלת ישראל | 28/11/2012
מספר תיק:
תובע: מרגלית ש.א.רכב בע"מ | נתבע: ממשלת ישראל

38. גדבאן נסר נגד ממשלת ישראל | 29/11/2012
מספר תיק:
תובע: גדבאן נסר | נתבע: ממשלת ישראל

39. מחמוד מחמד רשיד טקאטקה נגד ממשלת ישראל | 02/12/2012
מספר תיק:
תובע: מחמוד מחמד רשיד טקאטקה | נתבע: ממשלת ישראל

40. מחמוד סויטי נגד ממשלת ישראל | 07/12/2012
מספר תיק:
תובע: מחמוד סויטי | נתבע: ממשלת ישראל

41. פלוני נגד ממשלת ישראל | 25/12/2012
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ממשלת ישראל

42. פלוני נגד ממשלת ישראל | 28/12/2012
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ממשלת ישראל

43. חיים פישר נגד ממשלת ישראל | 31/12/2012
מספר תיק:
תובע: חיים פישר | נתבע: ממשלת ישראל

44. אריה קטאבי נגד ממשלת ישראל | 04/01/2013
מספר תיק:
תובע: אריה קטאבי | נתבע: ממשלת ישראל

45. עמותת"קו לעובד" נגד ממשלת ישראל | 06/01/2013
מספר תיק:
תובע: עמותת"קו לעובד" | נתבע: ממשלת ישראל

46. גדבאן נסר נגד ממשלת ישראל | 07/01/2013
מספר תיק:
תובע: גדבאן נסר | נתבע: ממשלת ישראל

47. שושנה לוי נגד ממשלת ישראל | 19/01/2013
מספר תיק:
תובע: שושנה לוי | נתבע: ממשלת ישראל

48. מועצה מקומית מגדל שמס נגד ממשלת ישראל | 21/01/2013
מספר תיק:
תובע: מועצה מקומית מגדל שמס | נתבע: ממשלת ישראל

49. בוטרוס סעיד ו-38 אחרים נגד ממשלת ישראל | 26/01/2013
מספר תיק:
תובע: בוטרוס סעיד ו-38 אחרים | נתבע: ממשלת ישראל

50. פלוני נגד ממשלת ישראל | 02/02/2013
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ממשלת ישראל

51. אברהם פורז ח"כ נגד ממשלת ישראל | 15/06/2018
מספר תיק: בג"ץ 6949/97
תובע: אברהם פורז ח"כ | נתבע: ממשלת ישראל

52. קיבוץ משמר הנגב נגד ממשלת ישראל | 15/02/2013
מספר תיק:
תובע: קיבוץ משמר הנגב | נתבע: ממשלת ישראל

53. איגוד חברות הביטוח בישראל נגד ממשלת ישראל | 18/02/2013
מספר תיק:
תובע: איגוד חברות הביטוח בישראל | נתבע: ממשלת ישראל

54. עיסא אמין חמד ו 17 אח' נגד ממשלת ישראל | 22/02/2013
מספר תיק:
תובע: עיסא אמין חמד ו 17 אח' | נתבע: ממשלת ישראל

55. עיריית אשדוד נגד ממשלת ישראל | 20/07/2019
מספר תיק: בג"ץ 6739/97
תובע: עיריית אשדוד | נתבע: ממשלת ישראל

56. עיריית בית ג'אלא ו-41 אח' נגד ממשלת ישראל | 03/03/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית בית ג'אלא ו-41 אח' | נתבע: ממשלת ישראל

57. מועצה איזורית מטה יהודה נגד ממשלת ישראל | 04/03/2013
מספר תיק:
תובע: מועצה איזורית מטה יהודה | נתבע: ממשלת ישראל

58. מועצה מקומית אלפי מנשה נגד ממשלת ישראל | 11/03/2013
מספר תיק:
תובע: מועצה מקומית אלפי מנשה | נתבע: ממשלת ישראל

59. עיריית רמלה נגד ממשלת ישראל | 16/03/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית רמלה | נתבע: ממשלת ישראל

60. פלוני נגד ממשלת ישראל | 19/03/2013
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: ממשלת ישראל

61. מפלגת צדק חברתי נגד ממשלת ישראל | 22/03/2013
מספר תיק:
תובע: מפלגת צדק חברתי | נתבע: ממשלת ישראל

62. עיריית הרצליה נגד ממשלת ישראל | 28/03/2013
מספר תיק:
תובע: עיריית הרצליה | נתבע: ממשלת ישראל

63. עזאם אלטיף נגד ממשלת ישראל | 05/04/2013
מספר תיק:
תובע: עזאם אלטיף | נתבע: ממשלת ישראל

64. אסצ'אלאו אמבאו נגד ממשלת ישראל | 10/04/2013
מספר תיק:
תובע: אסצ'אלאו אמבאו | נתבע: ממשלת ישראל

65. התאחדות הסטודנטים בישראל נגד ממשלת ישראל | 15/04/2013
מספר תיק:
תובע: התאחדות הסטודנטים בישראל | נתבע: ממשלת ישראל

66. Archdiocese of Cologne נגד ממשלת ישראל | 14/05/2013
מספר תיק:
תובע: Archdiocese of Cologne | נתבע: ממשלת ישראל

67. יפתח פלמח זאבי נגד ממשלת ישראל | 14/05/2013
מספר תיק:
תובע: יפתח פלמח זאבי | נתבע: ממשלת ישראל

68. מפלגת צדק חברתי נגד ממשלת ישראל | 20/05/2013
מספר תיק:
תובע: מפלגת צדק חברתי | נתבע: ממשלת ישראל

69. גלוריה דלאמיני נגד ממשלת ישראל | 22/05/2013
מספר תיק:
תובע: גלוריה דלאמיני | נתבע: ממשלת ישראל

70. מועצת הכפר עיזרייה נגד ממשלת ישראל | 23/05/2013
מספר תיק:
תובע: מועצת הכפר עיזרייה | נתבע: ממשלת ישראל

71. מוסא פרעון נגד ממשלת ישראל | 24/05/2013
מספר תיק:
תובע: מוסא פרעון | נתבע: ממשלת ישראל

72. קיבוץ עין גב נגד ממשלת ישראל | 01/06/2013
מספר תיק:
תובע: קיבוץ עין גב | נתבע: ממשלת ישראל

73. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד ממשלת ישראל | 02/06/2013
מספר תיק:
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: ממשלת ישראל

74. אריה לובל נגד ממשלת ישראל | 05/06/2013
מספר תיק:
תובע: אריה לובל | נתבע: ממשלת ישראל

75. המועצה האזורית חוף עזה נגד ממשלת ישראל | 09/09/2013
מספר תיק:
תובע: המועצה האזורית חוף עזה | נתבע: ממשלת ישראל

76. התנועה להגינות שלטונית נגד ממשלת ישראל | 09/06/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: ממשלת ישראל

77. מרכז השלטון המקומי נגד ממשלת ישראל | 22/06/2013
מספר תיק:
תובע: מרכז השלטון המקומי | נתבע: ממשלת ישראל

78. שושנה לוי נגד ממשלת ישראל | 22/06/2013
מספר תיק:
תובע: שושנה לוי | נתבע: ממשלת ישראל

79. מועצת מקומית אלראם נגד ממשלת ישראל | 24/06/2013
מספר תיק:
תובע: מועצת מקומית אלראם | נתבע: ממשלת ישראל

80. אשכולות חברת כוח אדם בע"מ נגד ממשלת ישראל | 29/06/2013
מספר תיק:
תובע: אשכולות חברת כוח אדם בע"מ | נתבע: ממשלת ישראל

81. עיסא אמין חמד ו 17 אח' נגד ממשלת ישראל | 30/06/2013
מספר תיק:
תובע: עיסא אמין חמד ו 17 אח' | נתבע: ממשלת ישראל

82. ד"ר יובל שטייניץ נגד ממשלת ישראל | 03/07/2013
מספר תיק:
תובע: ד"ר יובל שטייניץ | נתבע: ממשלת ישראל

83. שאול בר אילן נגד ממשלת ישראל | 03/07/2013
מספר תיק:
תובע: שאול בר אילן | נתבע: ממשלת ישראל

84. אריה לובל נגד ממשלת ישראל | 05/07/2013
מספר תיק:
תובע: אריה לובל | נתבע: ממשלת ישראל

85. מועצת מקומית אלראם נגד ממשלת ישראל | 06/07/2013
מספר תיק:
תובע: מועצת מקומית אלראם | נתבע: ממשלת ישראל

86. מר' תופיק חסן אנג'ס נגד ממשלת ישראל | 07/07/2013
מספר תיק:
תובע: מר' תופיק חסן אנג'ס | נתבע: ממשלת ישראל

87. מועצת הכפר ביר נבלאא נגד ממשלת ישראל | 10/07/2013
מספר תיק:
תובע: מועצת הכפר ביר נבלאא | נתבע: ממשלת ישראל

88. משה כלפא נגד ממשלת ישראל | 10/07/2013
מספר תיק:
תובע: משה כלפא | נתבע: ממשלת ישראל

89. איזינגר יחיאל נגד ממשלת ישראל | 10/07/2013
מספר תיק:
תובע: איזינגר יחיאל | נתבע: ממשלת ישראל

90. מליחה תאמר נגד ממשלת ישראל | 12/07/2013
מספר תיק:
תובע: מליחה תאמר | נתבע: ממשלת ישראל

91. ניסנית מס' ישות נגד ממשלת ישראל | 13/07/2013
מספר תיק:
תובע: ניסנית מס' ישות | נתבע: ממשלת ישראל

92. האגודה ההומניסטית-חילונית בישראל נגד ממשלת ישראל | 02/12/2019
מספר תיק: בג"ץ 6168/92
תובע: האגודה ההומניסטית-חילונית בישראל | נתבע: ממשלת ישראל

93. מועצת מקומית אלראם נגד ממשלת ישראל | 16/07/2013
מספר תיק:
תובע: מועצת מקומית אלראם | נתבע: ממשלת ישראל

94. אבו ג'ית מאמון נגד ממשלת ישראל | 17/07/2013
מספר תיק:
תובע: אבו ג'ית מאמון | נתבע: ממשלת ישראל

95. ניסנית מס' ישות נגד ממשלת ישראל | 18/07/2013
מספר תיק:
תובע: ניסנית מס' ישות | נתבע: ממשלת ישראל

96. מועצה מקומית ולג'ה נגד ממשלת ישראל | 19/07/2013
מספר תיק:
תובע: מועצה מקומית ולג'ה | נתבע: ממשלת ישראל

97. מוקד סיוע לעובדים זרים נגד ממשלת ישראל | 23/07/2013
מספר תיק:
תובע: מוקד סיוע לעובדים זרים | נתבע: ממשלת ישראל

98. מועצת הכפר בידו נגד ממשלת ישראל | 24/07/2013
מספר תיק:
תובע: מועצת הכפר בידו | נתבע: ממשלת ישראל

99. ד"ר שלמה ברובנדר נגד ממשלת ישראל | 25/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 6600/00
תובע: ד"ר שלמה ברובנדר | נתבע: ממשלת ישראל

100. בנימין יפת נגד ממשלת ישראל | 01/08/2013
מספר תיק:
תובע: בנימין יפת ואח' | נתבע: ממשלת ישראל